بررسی بازار کشوری ملک در سه ماهه نخست سال 1397(بخش اول)

بررسی بازار کشوری ملک در سه ماهه نخست سال 1397(بخش اول)

رشد قیمت مسکن در شهر تهران در قیاس با شهرهای دیگر ایران باعث کم شدن حجم خرید و فروش آپارتمان و سکته سراسری معاملات ملک در کشورشده است. دریافت های به دست آمده از «دنیای اقتساد»  از آمار اولیه ی تحقیقات رسمی در مورد تغییرات بازار مسکن در فصل بهار سال 1397 و همین طور پژوهش های به دست آمده ی دیگر بیانگر این است که بازار معامله های مسکن با وجود این که از آغاز سال 1397 با یک فصل تاخیر در قیاس با شهر تهران به مرحله رونق رسید، اما در ماه خرداد با کاهشی به میزان 10 درصد در حجم معامله های خرید مواجه شد. یعنی هم معامله های مسکن درشهر تهران در ماه خرداد در قیاس با اردیبهشت با یک رشد رو به پایین به میزان 8 درصد مواجه شد، بلکه در شهرهای دیگر هم این شیب منفی در ارقام و تعداد معامله های خرید واحد مسکونی دیده می شود. پایین آمدن ماهیانه حجم معامله های خرید مسکن در شهر تهران از ماه بهمن سال 96 به دنبال دو مرحله رشد قیمت در ماه آذر و دی به وجود آمد و در دیگر ماه ها نیز ادامه یافت. به این شکل، زیاد شدن معامله های خرید آپارتمان که در روزهای پایانی پاییز در شهر تهران شروع شده بود، در بهمن ماه کمتر شد و به همین ترتیب ادامه یافت.

املاک تهران

در پی تغییرات تازه بازار معاملات مسکن تهران، آمار ابتدایی گزارش رسمی تغییرات کشوری بازار مسکن در بهار حکایت از این دارد که حجم معامله های خرید واحدهای مسکونی در شهرهای ایران، در ماه خرداد امسال به 37 هزار و 836 فقره رسید که این مقدار در ماه اردیبهشت امسال 43 هزار و 137 فقره معامله خرید مسکن بود که بیانگر کاهش 12 درصدی حجم معامله های خرید واحدهای مسکونی در شهرهای ایران در ماه خرداد 97 در قیاس با اردیبهشت ماه است.

و این موضوع به صورتی است که متوسط کشوری قیمت مسکن خرداد امسال در قیاس با اردیبهشت ماه به میزان 10 درصد بیشتر شده است که این میزان بسیار قابل توجه است. پژوهش های گسترده ی انجام شده از بازار مسکن در 4 تا از شهرهای بزرگ ایران اعم از تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد بیانگر این است که تورم ماهانه 10 درصدی بازر کشوری مسکن در حال حاضر باعث عقب نشینی متقاضیان مصرفی از بازار مسکن به مدت کمتر از یک فصل از وارد شدن بازار مسکن این شهرها به مرحله ی رونق شده است. در صورتی که آمار و ارقام بیانگر این است که ماه خرداد امسال قیمت مسکن در شهرهای کشور در قیاس با همین مدت زمان در سال گذشته یعنی در ماه خرداد سال 96 به میزان 30 درصد رشد داشته است.

املاک تهران

بازار مسکن در کشورمان در زمانی با تورم ماهیانه 10 درصدی در ماه خرداد روبرو شد که تورم ماهانه مسکن شهر تهران در این ماه به میزان 8 درصد بوده است و در طول ماه های گذشته در هیچ مقطعی به اندازه 10 درصد نرسیده است. با این وجود آمارهای به دست آمده از حجم معامله های خرید مسکن در شهر تهران و بازار مسکن کشور بیانگر این است که خرید و فروش مسکن در سایر شهرهای کشور در قیاس با تهران بیشتر است. یعنی درست است که میزان ممعامله های مسکن در شهرهای ایران در ماه خرداد امسال در قیاس با اردیبهشت 12 درصد کمتر شده است، اما این مقدار کاهش در پایتخت چیزی حدود 21 درصد بوده است. معامله های خرید مسکن در ایران در ماه خرداد امسال در قیاس با خرداد سال قبل 23 درصد زیادتر شده است. ولی درشهر تهران معامله های خرید آپارتمان در همین دوره ی زمانی با کاهش 3 درصدی مواجه شد.

 

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (1 رای)