افزایش قیمت مسکن در تهران

افزایش قیمت مسکن در تهران

قیمت مسکن در تهران با روند افزایشی روبرو شده است

بررسی های صورت گرفته از آمارها و گزارشات مربوط به قیمت مسکن در مناطق مختلف پایخت حاکی از این است که واکنش خریداران به نوسانات قیمت مسکن، از قیمت پیشنهادی تا قیمت قطعی خرید و انجام معامله در مناطق مختلف پایتخت متفاوت می باشد. به عبارت دیگر میزان حساسیت بازار مسکن نسبت به افزایش قیمت مسکن در شمال و جنوب تهران یکسان نیست و این حساسیت متناسب با افت توان مالی افراد بیشتر می شود.

املاک تهران

 تجزیه و تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد اگرچه به طور متوسط قیمت مسکن در تهران حدود 5.6 درصد افزایش داشته است اما دامنه ی تغییرات قیمت مسکن در مناطق مختلف بالا است به طوریکه در مناطقی رشد منفی و در مناطقی رشد نردیک به 11 درصد را شاهد می باشیم. شیب تغییرات قیمتی در شمال و جنوب تهران  به خصوص در آپارتمان های معامله شده کاملا محسوس و قابل توجه است.

قیمت مسکن

متوسط قیمت مسکن در آپارتمان های  شمال شهر بیش از نرخ رشد قیمت مسکن در کل شهر می باشد. مناطق 4،5 و 7 افزایش 6 تا 11 درصدی قیمت مسکن را داشته اند در حالیکه این میزان در مناطق جنوب شهر به استثنای مناطق 13 و 16 پایین تر از نرخ متوسط افزایش قیمت مسکن اعلام شده است.

علت این مسئله این است که کشش قیمتی خرید مسکن در دونیمه ی شهر تهران متفاوت است و تقاضای خرید آپارتمان در شمال شهر نسبت به جنوب آن بی کشش تر است.بر همین اساس شدت اثرگذاری تورم مسکن بر کاهش میزان معاملات صورت گرفته در مناطق جنوبی شهر تهران بیشتر بوده است.

.

پژوهش انجام شده توسط کارشناسان که از رصد معاملات قطعی انجام شده با افزایش قیمت مسکن بدست آمده است، نشان می دهد که حساسیت متقاضیان خرید مصرفی مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران در بالاترین حد خود قرار دارد و این حساسیت برای مناطق شمالی از میزان کمتری برخوردار است.  با تامل در این بررسی ها می توان اینگونه نتیجه گرفت که سازندگان مسکن بایستی در تعیین قیمت پیشنهادی  واحدهای آپارتمانی خود درجه ی حساسیت و آستانه ی تحمل قیمتی افراد در مناطق مختلف را مد نظر قرار دهند.

افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر در مناطق جنوبی تهران اگرچه از نرخ متوسط افزایش قیمت کل شهر کمتر بوده است، اما به نظر می رسد که بازهم از آستانه ی تحمل قیمتی متقاضیان مسکن در این مناطق بیشتر بوده است. لذا تعداد معاملات مسکن در این مناطق تا 15 درصد افت را نشان می دهد.

در مناطق شمالی شهر تهران اقزایش جزئی قیمت مسکن بر تعداد معاملات صورت  گرفته تاثیر چندانی نداشته است اما ثبات قیمت مسکن در این مناطق می تواند بر تعداد معاملات انجام شده بیفزاید و فرایند خروج از رکود مسکن را تسریع کند. به عنوان نمونه ثبات قیمت مسکن در یکی از گرانترین مناطق مسکنونی شهر تهران باعث افزایش تعداد معاملات مسکن تا 20 درصد در این منطقه شده که مهر تاییدی بر تحلیل های فوق است.

بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده در بالا تعیین افزایش نرخ قیمت مسکن با توجه به درجه ی حساسیت افراد و مناطق متفاوت می تواند به افزایش تعداد معاملات مسکن منجر شود و مسیر خروج از رکود و ورود به پیش رونق در بازار مسکن را تسهیل گرداند. افزایش قیمت مسکن کمتر از افزایش نرخ تورم عمومی در مناطق شمالی شهر تهران می تواند به افزایش تعداد معاملات به نحو قابل ملاحظه ای در تعداد معاملات منجر شود. پرهیز از افزایش قیمت به صورت فردی و دلخواه سارندگان می تواند باعث افزایش در سرعت خروج از رکود بازار مسکن گردد. در مناطق جنوب شهر باید ملاحظات قیمتی متناسب با کشش قیمتی متقاضیان مسکن در نظر گرفته شود تا در این مناطق نیز با پرداخت تسهیلات و تقویت بخش تقاضا  افزایش تعداد معاملات مسکن را شاهد باشیم.

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز

حسین جلیلی 3 سال و 1 ماه قبل

سایت های آنلاین برعکس دید منفی که مشاورین املاک دارن باعث رونق و فروش بهتر آنها شده وخیلی از مشارین املاک از این نوع سایت ها برای ارائه ملک های فروش و رهن اجاره ای خودششون استفاه می کنن