آمار ساخت و ساز در استان های مختلف

آمار ساخت و ساز در استان های مختلف

در زیر نموداری از ساخت و ساز های انجام شده در استان های مختلف را مشاهده میکنید

امسال در فصل بهار در کل مجوز ۳۵ هزار و ۶۹۵ پروانه ساختمانی در کشور صادر شده که این میزان در مقایسه با فصل قبل یک چهارم کاهش داشته است. اما سهم هر کدام از استان‌های کشور در تعداد این پروانه‌های ساختمانی چه میزان میباشد؟

مرکز آمار گزارشی از پروانه‌های صادرشده ساختمانی در بهار سال جاری منتشر کرده که این گزارش نشان می‌دهد در بهـار سـال ۹۴، تعـداد ۳۵ هزار و ۶۹۵ پروانـه سـاختمانی توسـط شـهرداری‌هـای کشـور صادرشـده اسـت. این میزان نسـبت بـه فصـل گذشـته حدود ۲۵.۸ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴.۳ درصد افزایش داشته است.

ساخت و ساز

ساخت و ساز

از کل پروانه‌های صادرشده ۲۹۰۲ پروانه (۸.۱ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۳۲۷۹۳ پروانه ( ۹۱.۹ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانه‌های صادرشده بـرای احـداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۲۴.۵ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۰.۶ درصد افزایش داشته است.

اما کاهش ساخت و ساز تهران را هم در برگرفته است. در بهار سال ۹۴، تعداد ۲۲۳۴ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصـل گذشـته حـدود ۷.۶ درصـد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود۳۶.۶ درصد کاهش داشته است، این تعداد پروانه حدود ۶.۳ درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. از کل پروانه‌های صادرشده، پنج پروانه ( ۰.۲ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۲۲۲۹ پروانـه ( ۹۹.۸ درصـد) مربـوط بـه احـداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۷.۴ درصد و نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال گذشته حدود ۳۶.۴ درصد کاهش داشته است.

در فصل مورد بررسی استان اصفهان با چهار هزار و ۸۸۳ عدد بیشترین تعداد پروانه ساختمانی را داشته و بعد از آن به ترتیب تهران با سه هزار و ۷۲۴ و کرمان با سه هزار و ۹۶ مورد در رتبه‌های دوم و سوم بیشترین تعداد پروانه ساختمانی قرار می‌گیرند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، کمترین تعداد پروانه ساختمانی هم با ۲۱۵ مورد متعلق به استان البرز است و بعد از آن استان سمنان و قزوین با ۳۴۲ و ۳۵۷ قرار دارند.

املاک تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *