تا    
   تا    
پیش فروش مسکونی و تجاری
پیش فروش تجاری و اداری
پیش فروش مسکونی
   تا    
مقدار رهن :    تا    
مقدار اجاره :    تا    

نمایش ملک های یافت شده

اجاره آپارتمان 82 متری در برجهای سروناز منطقه22
رهن و اجاره

رهن : 60, 000, 000
اجاره : 300, 000

اجاره آپارتمان 82 متری در برجهای سروناز منطقه22

2 خواب
82 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج
اجاره آپارتمان 74 متری در برجهای سروناز منطقه22
رهن و اجاره

رهن : 65, 000, 000

اجاره آپارتمان 74 متری در برجهای سروناز منطقه22

2 خواب
74 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج
200متر پنت هاوس برج عرفان
فروش

1 , 000 , 000 , 000تومان

200متر پنت هاوس برج عرفان

3 خواب
200 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
برج
اجاره آپارتمان 79 متری در برجهای سروناز منطقه22
رهن و اجاره

رهن : 70, 000, 000

اجاره آپارتمان 79 متری در برجهای سروناز منطقه22

2 خواب
76 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج
آپارتمان 130متری فروشی در برج نسیم فرهنگیان
فروش

455 , 000 , 000تومان

آپارتمان 130متری فروشی در برج نسیم فرهنگیان

3 خواب
130 متر
2 سرویس
برج
اجاره آپارتمان 74 متری در برجهای سروناز منطقه22
رهن و اجاره

رهن : 60, 000, 000

اجاره آپارتمان 74 متری در برجهای سروناز منطقه22

2 خواب
74 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج
فروش161متری برج های صیاد شیرازی
فروش

595 , 000 , 000تومان

فروش161متری برج های صیاد شیرازی

3 خواب
161 متر
1 پارکینگ
3 سرویس
برج
اجاره آپارتمان 74 متری در برجهای سروناز منطقه22
رهن و اجاره

رهن : 60, 000, 000

اجاره آپارتمان 74 متری در برجهای سروناز منطقه22

2 خواب
74 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج
اجاره آپارتمان 78 متری در برجهای سروناز منطقه22
رهن و اجاره

رهن : 35, 000, 000
اجاره : 900, 000

اجاره آپارتمان 78 متری در برجهای سروناز منطقه22

2 خواب
78 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج
اجاره آپارتمان 76 متری در برجهای سروناز منطقه22
رهن و اجاره

رهن : 30, 000, 000
اجاره : 1, 000, 000

اجاره آپارتمان 76 متری در برجهای سروناز منطقه22

2 خواب
76 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج
اجاره آپارتمان 82 متری در برجهای سروناز منطقه22
رهن و اجاره

رهن : 75, 000, 000

اجاره آپارتمان 82 متری در برجهای سروناز منطقه22

2 خواب
82 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج
اجاره آپارتمان 78 متری در برجهای سروناز منطقه22
رهن و اجاره

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 300, 000

اجاره آپارتمان 78 متری در برجهای سروناز منطقه22

2 خواب
78 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج