تا    
   تا    
پیش فروش مسکونی و تجاری
پیش فروش تجاری و اداری
پیش فروش مسکونی
   تا    
مقدار رهن :    تا    
مقدار اجاره :    تا    

نمایش ملک های یافت شده

فروش واحد155متری در بلوار کوهک منطقه22
فروش

775 , 000 , 000تومان

فروش واحد155متری در بلوار کوهک منطقه22

3 خواب
155 متر
1 پارکینگ
3 سرویس
شخصی ساز
اجاره آپارتمان 90 متری شخصی ساز در شهرک گلستان منطقه22
رهن و اجاره

رهن : 22, 000, 000
اجاره : 1, 400, 000

اجاره آپارتمان 90 متری شخصی ساز در شهرک گلستان منطقه22

2 خواب
90 متر
1 سرویس
شخصی ساز
فروش آپارتمان 96 متری در مجتمع یاس2 بلوار کوهک منطقه22
فروش

450 , 000 , 000تومان

فروش آپارتمان 96 متری در مجتمع یاس2 بلوار کوهک منطقه22

2 خواب
96 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج
فروش آپارتمان 130 متری در زیبا دشت دهکده المپیک منطقه22
فروش

4 , 500 , 000 , 000تومان

فروش آپارتمان 130 متری در زیبا دشت دهکده المپیک منطقه22

2 خواب
258 متر
4 پارکینگ
2 سرویس
شخصی ساز
فروش آپارتمان 95 متری در مجتمع یاس2 بلوار کوهک منطقه22
فروش

420 , 000 , 000تومان

فروش آپارتمان 95 متری در مجتمع یاس2 بلوار کوهک منطقه22

2 خواب
95 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج
فروش آپارتمان 74 متری در برجهای سروناز منطقه22
فروش

345 , 000 , 000تومان

فروش آپارتمان 74 متری در برجهای سروناز منطقه22

2 خواب
74 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج
فروش آپارتمان 86 متری در شهرک گلستان منطقه22
فروش

290 , 000 , 000تومان

فروش آپارتمان 86 متری در شهرک گلستان منطقه22

2 خواب
86 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
شخصی ساز
فروش آپارتمان 80 متری در شهرک امید دژبان منطقه22
فروش

272 , 000 , 000تومان

فروش آپارتمان 80 متری در شهرک امید دژبان منطقه22

2 خواب
80 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
مجتمع کم واحد
فروش آپارتمان 109 متری در برجهای امین غرب دریاچه چیتگر
فروش

435 , 000 , 000تومان

فروش آپارتمان 109 متری در برجهای امین غرب دریاچه چیتگر

2 خواب
109 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج
فروش آپارتمان 50 متری شخصی ساز در شهرک گلستان منطقه22
فروش

215 , 000 , 000تومان

فروش آپارتمان 50 متری شخصی ساز در شهرک گلستان منطقه22

1 خواب
50 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
شخصی ساز
فروش آپارتمان 96 متری در برجهای غرب دریاچه چیتگر
فروش

400 , 000 , 000تومان

فروش آپارتمان 96 متری در برجهای غرب دریاچه چیتگر

2 خواب
96 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج