تا    
   تا    
پیش فروش مسکونی و تجاری
پیش فروش تجاری و اداری
پیش فروش مسکونی
   تا    
مقدار رهن :    تا    
مقدار اجاره :    تا    

نمایش ملک های یافت شده

۸۰متری ۱خواب سروستان
رهن و اجاره

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 750, 000

۸۰متری ۱خواب سروستان

1 خواب
80 متر
2 سرویس
شخصی ساز
5
آپارتمان۱۰۳متری فروشی در برجهای صیاد شیرازی
فروش

425 , 000 , 000تومان

آپارتمان۱۰۳متری فروشی در برجهای صیاد شیرازی

2 خواب
103 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
برج
۹۳متری ۲خواب برلیان
رهن و اجاره

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 1, 200, 000

۹۳متری ۲خواب برلیان

2 خواب
93 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
برج
4
۱۶۶متری ۳خواب برلیان
فروش

1 , 079 , 000 , 000تومان

۱۶۶متری ۳خواب برلیان

3 خواب
166 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
برج
۱۴۷متری ۳خواب ایزدیار
فروش

588 , 000 , 000تومان

۱۴۷متری ۳خواب ایزدیار

3 خواب
147 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
برج
فروش آپارتمان ۷۴ متری در برجهای شمال دریاچه چیتگر
فروش

296 , 000 , 000تومان

فروش آپارتمان ۷۴ متری در برجهای شمال دریاچه چیتگر

2 خواب
74 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج
فروش آپارتمان ۷۷ متری در برجهای منطقه۲۲
فروش

292 , 600 , 000تومان

فروش آپارتمان ۷۷ متری در برجهای منطقه۲۲

2 خواب
77 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج
فروش آپارتمان ۱۱۵ متری در برجهای شمال دریاچه چیتگر
فروش

552 , 000 , 000تومان

فروش آپارتمان ۱۱۵ متری در برجهای شمال دریاچه چیتگر

2 خواب
115 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج
فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در برجهای شمال دریاچه چیتگر
فروش

684 , 000 , 000تومان

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در برجهای شمال دریاچه چیتگر

3 خواب
120 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
برج
آپارتمان ۱۲۰متری ۳خواب فروشی در برجهای عرفان
فروش

468 , 000 , 000تومان

آپارتمان ۱۲۰متری ۳خواب فروشی در برجهای عرفان

3 خواب
120 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
برج