برای این موضوع 819 نوشته موجود است!
فروش واحد100متر،2خوابه برج نگین منطقه22 6

فروش واحد100متر،2خوابه برج نگین منطقه22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,900,000,000تومان
1 هفته و 1 روز قبل S55525
فروش واحد92متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد92متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,400,000,000تومان
1 هفته و 1 روز قبل S55534
فروش واحد144متری 2خوابه صیاد2 منطقه 22

فروش واحد144متری 2خوابه صیاد2 منطقه 22

144 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,736,000,000تومان
1 هفته و 1 روز قبل S47088
فروش واحد181متری 3خوابه برج عرفان منطقه22

فروش واحد181متری 3خوابه برج عرفان منطقه22

181 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,258,000,000تومان
1 هفته و 1 روز قبل S54897
فروش 113 متری 2خوابه رج آسمان منطقه22

فروش 113 متری 2خوابه رج آسمان منطقه22

113 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,700,000,000تومان
1 هفته و 1 روز قبل S55074
فروش واحد 163متری3خوابه برج ایزدیار منطقه22

فروش واحد 163متری3خوابه برج ایزدیار منطقه22

163 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,771,000,000تومان
1 هفته و 1 روز قبل S55025
فروش 146 متری3خوابه برج عرفان منطقه22

فروش 146 متری3خوابه برج عرفان منطقه22

146 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,409,000,000تومان
1 هفته و 1 روز قبل S55118
رهن واجاره واحد 110متری 3خوابه کوهک منطقه22

رهن واجاره واحد 110متری 3خوابه کوهک منطقه22

110 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
1 هفته و 1 روز قبل S55090
فروش واحد110متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد110متری2خوابه دریاچه منطقه22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
17,600,000,000تومان
1 هفته و 1 روز قبل S54811
فروش واحد 157متری3خوابه برج صیاد منطقه22 9

فروش واحد 157متری3خوابه برج صیاد منطقه22

157 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
2,198,000,000تومان
1 هفته و 1 روز قبل S54891
فروش واحد125متری 2خوابه میدان ساحل منطقه22

فروش واحد125متری 2خوابه میدان ساحل منطقه22

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,625,000,000تومان
1 هفته و 1 روز قبل S54895
فروش واحد257متری دریاچه منطقه22

فروش واحد257متری دریاچه منطقه22

257 مترمربع 4 خواب 2 سرویس
4,369,000,000تومان
1 هفته و 1 روز قبل S54932