برای این موضوع 50 نوشته موجود است!
فروش واحد94متری2خوابه شهرک دانشگاه شریف منطقه22

فروش واحد94متری2خوابه شهرک دانشگاه شریف منطقه22

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,800,000,000تومان
365 1 سال و 1 ماه قبل S56897
رهن واجاره واحد77متری2خوابه اردستانی منطقه22

رهن واجاره واحد77متری2خوابه اردستانی منطقه22

77 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 160,000,000 تومان
287 1 سال و 1 ماه قبل S58466
فروش واحد90متری2خوابه بلواراردستانی منطقه22

فروش واحد90متری2خوابه بلواراردستانی منطقه22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,602,000,000تومان
312 1 سال و 1 ماه قبل S58357
واحد 95 متری نگین غرب 6

واحد 95 متری نگین غرب

95 مترمربع 2 خواب
1,500,000,000تومان
383 1 سال و 2 ماه قبل S58144
فروش واحد117متری2خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد117متری2خوابه اردستانی منطقه22

117 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,850,000,000تومان
253 1 سال و 3 ماه قبل S57614
فروش واحد90متری2خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد90متری2خوابه اردستانی منطقه22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,500,000,000تومان
343 1 سال و 3 ماه قبل S56904
فروش واحد88متری2خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد88متری2خوابه اردستانی منطقه22

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,496,000,000تومان
279 1 سال و 3 ماه قبل S57237
فروش واحد 114متری2خوابه درشمال خرازی منطقه22

فروش واحد 114متری2خوابه درشمال خرازی منطقه22

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,300,000,000تومان
317 1 سال و 7 ماه قبل S55610
فروش واحد83متری2خوابه در اردستانی منطقه 22

فروش واحد83متری2خوابه در اردستانی منطقه 22

83 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
945,000,000تومان
400 1 سال و 7 ماه قبل S55511
رهن واحد113 متری نگین غرب

رهن واحد113 متری نگین غرب

113 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
321 1 سال و 9 ماه قبل S53487
87 متر برج نگین غرب

87 متر برج نگین غرب

87 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
858,000,000تومان
401 1 سال و 10 ماه قبل S54515
121 متر برج نگین غرب

121 متر برج نگین غرب

121 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,270,000,000تومان
297 1 سال و 10 ماه قبل S54471