برای این موضوع 15 نوشته موجود است!
فروش واحد85متری2خوابه بلواراردستانی منطقه22

فروش واحد85متری2خوابه بلواراردستانی منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,700,000,000تومان
10 6 ساعت و 39 دقیقه قبل S58010
فروش واحد117متری2خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد117متری2خوابه اردستانی منطقه22

117 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,850,000,000تومان
71 2 هفته و 5 روز قبل S57614
فروش واحد90متری2خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد90متری2خوابه اردستانی منطقه22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,500,000,000تومان
167 3 هفته قبل S56904
فروش واحد94متری2خوابه شهرک دانشگاه شریف منطقه22

فروش واحد94متری2خوابه شهرک دانشگاه شریف منطقه22

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,800,000,000تومان
120 4 هفته قبل S56897
رهن واجاره واحد95متری2خوابه اردستانی منطقه22

رهن واجاره واحد95متری2خوابه اردستانی منطقه22

95 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
44 4 هفته و 1 روز قبل S57380
فروش واحد88متری2خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد88متری2خوابه اردستانی منطقه22

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,496,000,000تومان
65 1 ماه قبل S57237
فروش واحد112متری2خوابه همت غرب منطقه22

فروش واحد112متری2خوابه همت غرب منطقه22

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,750,000,000تومان
122 1 ماه و 1 هفته قبل S57201
فروش واحد85متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

فروش واحد85متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,350,000,000تومان
81 1 ماه و 1 هفته قبل S57147
فروش واحد 114متری2خوابه درشمال خرازی منطقه22

فروش واحد 114متری2خوابه درشمال خرازی منطقه22

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,300,000,000تومان
150 5 ماه قبل S55610
فروش واحد83متری2خوابه در اردستانی منطقه 22

فروش واحد83متری2خوابه در اردستانی منطقه 22

83 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
945,000,000تومان
205 5 ماه قبل S55511
رهن واحد113 متری نگین غرب

رهن واحد113 متری نگین غرب

113 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
163 7 ماه و 1 هفته قبل S53487
87 متر برج نگین غرب

87 متر برج نگین غرب

87 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
858,000,000تومان
245 8 ماه قبل S54515