برای این موضوع 50 نوشته موجود است!
فروش واحد 106 متری در چیتگر منطقه 22 10

فروش واحد 106 متری در چیتگر منطقه 22

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,600,000,000تومان
14 2 روز و 18 ساعت قبل S71947
فروش واحد 96 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 96 متری در چیتگر منطقه 22

96 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,750,000,000تومان
38 3 هفته قبل S71222
فروش واحد 102 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 102 متری در چیتگر منطقه 22

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
26 3 هفته و 1 روز قبل S71212
رهن و اجاره واحد 84 متری در چیتگر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 84 متری در چیتگر منطقه 22

84 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 5,500,000 تومان
25 1 ماه قبل S70724
فروش واحد 110 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 110 متری در چیتگر منطقه 22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,750,000,000تومان
101 1 ماه و 1 هفته قبل S70462
فروش واحد 117 متری در چیتگر منطقه ۲۲ 1

فروش واحد 117 متری در چیتگر منطقه ۲۲

117 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,861,000,000تومان
37 1 ماه و 3 هفته قبل S69757
فروش واحد 88 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 88 متری در چیتگر منطقه ۲۲

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,288,000,000تومان
50 2 ماه قبل S69305
فروش واحد 63 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 63 متری در چیتگر منطقه ۲۲

63 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
32 2 ماه و 1 هفته قبل S68770
فروش واحد 102 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 102 متری در چیتگر منطقه ۲۲

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,650,000,000تومان
38 2 ماه و 1 هفته قبل S68653
فروش واحد 83 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 83 متری در چیتگر منطقه 22

83 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
96 3 ماه و 1 هفته قبل S66604
فروش واحد 63 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 63 متری در چیتگر منطقه 22

63 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
1,830,000,000تومان
51 3 ماه و 1 هفته قبل S66492
فروش واحد 101 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 101 متری در چیتگر منطقه 22

101 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
121 4 ماه قبل S64761