برای این موضوع 38 نوشته موجود است!
100متر 2خواب فول امکانات

100متر 2خواب فول امکانات

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
10 4 روز و 9 ساعت قبل S64255
90متر 2خواب فول امکانات

90متر 2خواب فول امکانات

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,200,000,000تومان
9 4 روز و 9 ساعت قبل S64282
فروش واحد 102 متری در دریاچه منطقه 22

فروش واحد 102 متری در دریاچه منطقه 22

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,600,000,000تومان
60 2 هفته و 4 روز قبل S63988
75 متر 2 خواب برج فول امکانات

75 متر 2 خواب برج فول امکانات

75 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,250,000,000تومان
89 1 ماه قبل S63282
فروش واحد 106 متر2 خواب

فروش واحد 106 متر2 خواب

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,380,000,000تومان
229 1 ماه و 1 هفته قبل S59880
96 متر 2 خواب برج فول امکانات

96 متر 2 خواب برج فول امکانات

96 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,250,000,000تومان
56 1 ماه و 1 هفته قبل S62993
120 متر 2 خواب برج فول امکانات

120 متر 2 خواب برج فول امکانات

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,250,000,000تومان
43 1 ماه و 1 هفته قبل S62964
فروش واحد 102 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 102 متری در چیتگر منطقه 22

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,162,000,000تومان
117 2 ماه و 2 هفته قبل S62758
فروش واحد 102 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 102 متری در چیتگر منطقه 22

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,600,000,000تومان
125 3 ماه و 1 هفته قبل S62054
فروش واحد 87 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 87 متری در چیتگر منطقه 22

87 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,300,000,000تومان
171 3 ماه و 3 هفته قبل S61706
96 متر 2 خواب برج فول امکانات

96 متر 2 خواب برج فول امکانات

96 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
146 4 ماه و 1 هفته قبل S60693
101 متر 2 خواب برج فول امکانات

101 متر 2 خواب برج فول امکانات

101 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,450,000,000تومان
148 4 ماه و 2 هفته قبل S60513