برای این موضوع 44 نوشته موجود است!
فروش واحد 88 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 88 متری در چیتگر منطقه ۲۲

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,288,000,000تومان
25 6 روز و 9 ساعت قبل S69305
فروش واحد 63 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 63 متری در چیتگر منطقه ۲۲

63 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
15 2 هفته و 2 روز قبل S68770
فروش واحد 102 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 102 متری در چیتگر منطقه ۲۲

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,650,000,000تومان
20 2 هفته و 3 روز قبل S68653
فروش واحد 83 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 83 متری در چیتگر منطقه 22

83 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
77 1 ماه و 2 هفته قبل S66604
فروش واحد 63 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 63 متری در چیتگر منطقه 22

63 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
1,830,000,000تومان
33 1 ماه و 2 هفته قبل S66492
فروش واحد 101 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 101 متری در چیتگر منطقه 22

101 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
106 2 ماه و 1 هفته قبل S64761
100متر 2خواب فول امکانات

100متر 2خواب فول امکانات

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
32 2 ماه و 3 هفته قبل S64255
90متر 2خواب فول امکانات

90متر 2خواب فول امکانات

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,200,000,000تومان
63 2 ماه و 3 هفته قبل S64282
فروش واحد 102 متری در دریاچه منطقه 22

فروش واحد 102 متری در دریاچه منطقه 22

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,600,000,000تومان
91 3 ماه قبل S63988
75 متر 2 خواب برج فول امکانات

75 متر 2 خواب برج فول امکانات

75 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,250,000,000تومان
113 3 ماه و 3 هفته قبل S63282
فروش واحد 106 متر2 خواب

فروش واحد 106 متر2 خواب

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,380,000,000تومان
261 3 ماه و 3 هفته قبل S59880
96 متر 2 خواب برج فول امکانات

96 متر 2 خواب برج فول امکانات

96 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,250,000,000تومان
81 3 ماه و 3 هفته قبل S62993