املاک موجود در:" مجتمع یاس 1 "

فروش آپارتمان ۷۲ متری در مجتمع یاس بلوار کوهک منطقه۲۲
فروش

290 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش آپارتمان ۷۲ متری در مجتمع یاس بلوار کوهک منطقه۲۲
فروش

270 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش آپارتمان۹۰متری در مجتمع یاس ۱ بلوار کوهک منطقه۲۲
فروش

320 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش آپارتمان۹۰متری در شهرک یاس بلوار کوهک منطقه۲۲
فروش

360 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۹۸ متر فروشی شهرک یاس
فروش

375 , 000 , 000تومان

۹۸ متر فروشی شهرک یاس

2 خواب
98 متر
s19553
مجتمع کم واحد
۹۲متری ۲خواب شهرک یاس
فروش

320 , 000 , 000تومان

۹۲متری ۲خواب شهرک یاس

2 خواب
92 متر
s23843
شخصی ساز
۷۵متری ۲خواب شهرک یاس
فروش

280 , 000 , 000تومان

۷۵متری ۲خواب شهرک یاس

2 خواب
75 متر
s22484
شخصی ساز
۷۵متری ۲خواب شهرک یاس
فروش

230 , 000 , 000تومان

۷۵متری ۲خواب شهرک یاس

2 خواب
75 متر
s21825
شخصی ساز