مجتمع مهسان

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
برای این موضوع 19 نوشته موجود است!
فروش واحد 131 متری در مجتمع مهستان

فروش واحد 131 متری در مجتمع مهستان

131 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
7,000,000,000تومان
18 1 ماه و 4 هفته قبل S82324
فروش واحد 134 متری در شهرک مهسان

فروش واحد 134 متری در شهرک مهسان

134 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,600,000,000تومان
24 2 ماه و 1 هفته قبل S82074
فروش واحد 135 متری در شهرک مهسان

فروش واحد 135 متری در شهرک مهسان

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,735,000,000تومان
29 3 ماه و 2 هفته قبل S81513
فروش واحد 186 متری در مجتمع مهستان

فروش واحد 186 متری در مجتمع مهستان

186 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
9,300,000,000تومان
34 3 ماه و 3 هفته قبل S81475
فروش واحد 104 متری در برج سازمان قضایی

فروش واحد 104 متری در برج سازمان قضایی

118 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,480,000,000تومان
28 3 ماه و 3 هفته قبل S81470
فروش واحد 122 متری در شهرک مهسان

فروش واحد 122 متری در شهرک مهسان

122 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,600,000,000تومان
31 3 ماه و 3 هفته قبل S81399
فروش واحد 123 متری در شهرک مهسان

فروش واحد 123 متری در شهرک مهسان

123 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,430,000,000تومان
52 4 ماه قبل S81289
آپارتمان 132متری 3خواب 8

آپارتمان 132متری 3خواب

132 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,686,000,000تومان
69 4 ماه و 3 هفته قبل S80980
اجاره واحد 105 متری در مجتمع مهستان

اجاره واحد 105 متری در مجتمع مهستان

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 500,000,000 تومان
اجاره : 9,000,000 تومان
34 4 ماه و 3 هفته قبل S80932
اجاره واحد 200 متری در شهرک مهسان

اجاره واحد 200 متری در شهرک مهسان

200 مترمربع 1 خواب 3 سرویس
رهن : 450,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
36 4 ماه و 3 هفته قبل S80921
اجاره واحد 190 متری در مجتمع مهسان

اجاره واحد 190 متری در مجتمع مهسان

190 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
اجاره : 25,000,000 تومان
33 4 ماه و 3 هفته قبل S80902
اجاره واحد 150 متری در شهرک مهسان

اجاره واحد 150 متری در شهرک مهسان

150 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 500,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
40 5 ماه و 1 هفته قبل S80539