برای این موضوع 25 نوشته موجود است!
106 متر 2 خواب

106 متر 2 خواب

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,074,000,000تومان
34 1 ماه قبل S61742
رهن و اجاره واحد 125 متری در شهرک گلستان منطقه 22

رهن و اجاره واحد 125 متری در شهرک گلستان منطقه 22

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
اجاره : 500,000 تومان
67 1 ماه و 2 هفته قبل S61131
107متر 2 خواب برج فول امکانات

107متر 2 خواب برج فول امکانات

107 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,200,000,000تومان
53 2 ماه قبل S60561
115 متر 2 خواب برج فول امکانات

115 متر 2 خواب برج فول امکانات

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,250,000,000تومان
60 2 ماه و 2 هفته قبل S60166
فروش واحد 115 متری در دریاچه منطقه 22

فروش واحد 115 متری در دریاچه منطقه 22

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,450,000,000تومان
59 2 ماه و 4 هفته قبل S60021
فروش واحد 115 متری در دریاچه منطقه 22

فروش واحد 115 متری در دریاچه منطقه 22

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,450,000,000تومان
111 3 ماه و 2 هفته قبل S59751
رهن واجاره واحد  100 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

رهن واجاره واحد 100 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 500,000,000 تومان
54 5 ماه قبل S59361
رهن و اجاره واحد 150 متری در شهرک گلستان منطقه 22 6

رهن و اجاره واحد 150 متری در شهرک گلستان منطقه 22

150 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
114 5 ماه قبل S59282
رهن واجاره واحد 125 متری در شهرک گلستان منطقه 22

رهن واجاره واحد 125 متری در شهرک گلستان منطقه 22

125 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
54 5 ماه و 1 هفته قبل S59227
رهن واجاره واحد 150 متری چیتگر منطقه 22

رهن واجاره واحد 150 متری چیتگر منطقه 22

150 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 480,000,000 تومان
62 5 ماه و 1 هفته قبل S59197
فروش واحد 109 متری در دریاچه  منطقه 22

فروش واحد 109 متری در دریاچه منطقه 22

109 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,725,000,000تومان
112 5 ماه و 1 هفته قبل S59177
رهن واجاره واحد 70 متری در شهرک گلستان  منطقه 22

رهن واجاره واحد 70 متری در شهرک گلستان منطقه 22

70 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
69 5 ماه و 1 هفته قبل S59175