برای این موضوع 59 نوشته موجود است!
فروش 92 متری شهرک یاس

فروش 92 متری شهرک یاس

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,000,000,000تومان
2 روز و 13 ساعت قبل S54528
فروش 92 متری شهرک یاس

فروش 92 متری شهرک یاس

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,100,000,000تومان
6 روز و 13 ساعت قبل S54476
فروش 95 متری شهرک یاس

فروش 95 متری شهرک یاس

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,200,000,000تومان
1 هفته و 2 روز قبل S54424
رهن واحد 95 متری شهرک یاس

رهن واحد 95 متری شهرک یاس

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 169,000,000 تومان
1 هفته و 2 روز قبل S54422
فروش 72 متری شهرک یاس

فروش 72 متری شهرک یاس

72 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
720,000,000تومان
1 هفته و 4 روز قبل S54402
رهن واحد 29 متری تجاری شهرک گلستان

رهن واحد 29 متری تجاری شهرک گلستان

29 مترمربع 1 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
2 هفته و 2 روز قبل S54347
فروش واحد90 متری شهرک یاس 5

فروش واحد90 متری شهرک یاس

90 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,120,000,000تومان
3 هفته و 6 روز قبل S54210
فروش واحد75متری شهرک یاس

فروش واحد75متری شهرک یاس

75 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
825,000,000تومان
4 هفته و 1 روز قبل S54176
رهن واجاره واحد75 متری شهرک یاس

رهن واجاره واحد75 متری شهرک یاس

75 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 120,000,000 تومان
1 ماه قبل S54088
فروش 72 متری شهرک یاس

فروش 72 متری شهرک یاس

72 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
835,000,000تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54036
رهن واحد 90 متری شهرک یاس

رهن واحد 90 متری شهرک یاس

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 165,000,000 تومان
2 ماه قبل S53703
رهن واحد 159 متری شهرک یاس

رهن واحد 159 متری شهرک یاس

159 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
2 ماه و 1 هفته قبل S53576