برای این موضوع 65 نوشته موجود است!
فروش واحد 62 متری در شهرک راه آهن منطقه ۲۲

فروش واحد 62 متری در شهرک راه آهن منطقه ۲۲

62 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,108,000,000تومان
39 4 روز و 9 ساعت قبل S69439
فروش واحد 75 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 75 متری در چیتگر منطقه ۲۲

75 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,900,000,000تومان
37 1 هفته و 4 روز قبل S69108
فروش واحد 82 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 82 متری در چیتگر منطقه ۲۲

82 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,400,000,000تومان
28 1 هفته و 4 روز قبل S69106
فروش واحد 68 متری در شهرک گلستان منطقه ۲۲

فروش واحد 68 متری در شهرک گلستان منطقه ۲۲

68 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,200,000,000تومان
45 2 هفته و 1 روز قبل S68837
فروش واحد 68 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 68 متری در چیتگر منطقه 22

68 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
1,836,000,000تومان
52 1 ماه و 2 هفته قبل S66519
فروش واحد 86 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 86 متری در چیتگر منطقه 22

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,410,000,000تومان
39 1 ماه و 2 هفته قبل S66081
فروش واحد 88 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 88 متری در چیتگر منطقه 22

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
35 1 ماه و 3 هفته قبل S66039
رهن و اجاره واحد 90 متری در کوهک منطقه 22

رهن و اجاره واحد 90 متری در کوهک منطقه 22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 180,000,000 تومان
اجاره : 2,100,000 تومان
105 2 ماه قبل S65285
فروش واحد 72 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

فروش واحد 72 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

72 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,000,000,000تومان
95 2 ماه و 1 هفته قبل S64762
فروش واحد 68 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 68 متری در چیتگر منطقه 22

68 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,930,000,000تومان
73 2 ماه و 1 هفته قبل S64757
رهن و اجاره واحد 90 متری در شهرک گلستان منطقه 22

رهن و اجاره واحد 90 متری در شهرک گلستان منطقه 22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 210,000,000 تومان
اجاره : 5,500,000 تومان
28 2 ماه و 1 هفته قبل S64752
فروش واحد 77 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 77 متری در چیتگر منطقه 22

77 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
40 2 ماه و 1 هفته قبل S64632