برای این موضوع 17 نوشته موجود است!
فروش واحد92متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد92متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

92 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,650,000,000تومان
52 4 روز و 11 ساعت قبل S57903
رهن واجاره واحد75متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

رهن واجاره واحد75متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

75 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 160,000,000 تومان
اجاره : 1,200,000,000 تومان
97 2 هفته و 6 روز قبل S57458
فروش واحد73متری2خوابه شهرک یاس منطقه22

فروش واحد73متری2خوابه شهرک یاس منطقه22

73 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,150,000,000تومان
191 1 ماه و 1 هفته قبل S57190
فروش واحد73متری2خوابه شهرک راه آهن منطقه22

فروش واحد73متری2خوابه شهرک راه آهن منطقه22

73 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,150,000,000تومان
73 1 ماه و 1 هفته قبل S57132
فروش واحد75متری2خوابه شهرک یاس منطقه22

فروش واحد75متری2خوابه شهرک یاس منطقه22

75 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,012,500,000تومان
166 1 ماه و 3 هفته قبل S56886
رهن واجاره واحد120متری در شهرک نگین منطقه22

رهن واجاره واحد120متری در شهرک نگین منطقه22

120 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
114 5 ماه قبل S55705
فروش واحد73متری2خوابه درشهرک گلستان منطقه22

فروش واحد73متری2خوابه درشهرک گلستان منطقه22

73 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
950,000,000تومان
234 5 ماه قبل S55581
شهرک یاس 86 متر

شهرک یاس 86 متر

86 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,180,000,000تومان
153 5 ماه و 1 هفته قبل S55683
فروش 75 متری شهرک یاس

فروش 75 متری شهرک یاس

75 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,000,000تومان
268 6 ماه و 3 هفته قبل S54856
90مترشهرک یاس

90مترشهرک یاس

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,350,000,000تومان
195 7 ماه و 1 هفته قبل S54732
فروش 76 متری شهرک یاس

فروش 76 متری شهرک یاس

76 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,100,000,000تومان
177 7 ماه و 2 هفته قبل S54573
رهن واحد 29 متری تجاری شهرک گلستان

رهن واحد 29 متری تجاری شهرک گلستان

29 مترمربع 1 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
134 8 ماه و 1 هفته قبل S54347