املاک موجود در:" شهرک یاس "

فروش واحد۷۲ متری ۲خواب شهرک یاس
فروش

900 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
فروش واحد ۷۲متری ۲خواب در شهرک یاس
فروش

850 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
۷۱ متر شهرک یاس
فروش

920 , 000 , 000تومان

۷۱ متر شهرک یاس

2 خواب
71 متر
s46106
یک ماه
مجتمع کم واحد
فروش واحد۹۰ متری شهرک یاس
فروش

1 , 200 , 000 , 000تومان

فروش واحد۹۰ متری شهرک یاس

2 خواب
90 متر
s45838
یک ماه
شخصی ساز
رهن واحد۷۲ متری شهرک یاس
رهن و اجاره

رهن : 100, 000, 000
اجاره : 600, 000

رهن واحد۷۲ متری شهرک یاس

2 خواب
72 متر
s45774
یک ماه
شخصی ساز
۷۲ متر شهرک یاس
فروش

1 , 000 , 000 , 000تومان

۷۲ متر شهرک یاس

2 خواب
72 متر
s45728
یک ماه
مجتمع کم واحد
فروش واحد۹۵متری شهرک یاس
فروش

1 , 300 , 000 , 000تومان

فروش واحد۹۵متری شهرک یاس

2 خواب
95 متر
s45464
یک ماه
مجتمع کم واحد
فروش واحد۹۰ متری شهرک یاس
فروش

1 , 200 , 000 , 000تومان

فروش واحد۹۰ متری شهرک یاس

2 خواب
90 متر
s45453
یک ماه
شخصی ساز