برای این موضوع 15 نوشته موجود است!
فروش واحد90متری2خوابه درشهرک گلستان منطقه22

فروش واحد90متری2خوابه درشهرک گلستان منطقه22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,350,000,000تومان
1 ماه و 3 هفته قبل S55696
فروش واحد70متری 2خوابه درشهرک یاس منطقه22

فروش واحد70متری 2خوابه درشهرک یاس منطقه22

70 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
820,000,000تومان
1 ماه و 3 هفته قبل S55708
رهن واجاره واحد120متری در شهرک نگین منطقه22

رهن واجاره واحد120متری در شهرک نگین منطقه22

120 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
1 ماه و 3 هفته قبل S55705
فروش واحد73متری2خوابه درشهرک گلستان منطقه22

فروش واحد73متری2خوابه درشهرک گلستان منطقه22

73 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
950,000,000تومان
1 ماه و 3 هفته قبل S55581
فروش 96متر 2خوابه درهوا نیروز منطقه22

فروش 96متر 2خوابه درهوا نیروز منطقه22

96 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,370,000,000تومان
1 ماه و 4 هفته قبل S55404
شهرک یاس 86 متر

شهرک یاس 86 متر

86 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,180,000,000تومان
2 ماه قبل S55683
فروش 75 متری شهرک یاس

فروش 75 متری شهرک یاس

75 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,000,000تومان
3 ماه و 2 هفته قبل S54856
90مترشهرک یاس

90مترشهرک یاس

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,350,000,000تومان
4 ماه قبل S54732
فروش 76 متری شهرک یاس

فروش 76 متری شهرک یاس

76 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,100,000,000تومان
4 ماه و 1 هفته قبل S54573
رهن واحد 29 متری تجاری شهرک گلستان

رهن واحد 29 متری تجاری شهرک گلستان

29 مترمربع 1 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
5 ماه قبل S54347
فروش واحد90 متری شهرک یاس 5

فروش واحد90 متری شهرک یاس

90 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,120,000,000تومان
5 ماه و 2 هفته قبل S54210
فروش واحد75متری شهرک یاس

فروش واحد75متری شهرک یاس

75 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
825,000,000تومان
5 ماه و 2 هفته قبل S54176