دور دریاچه چیتگر

دسته بندی: منطقه 22
برای این موضوع 427 نوشته موجود است!
رهن و اجاره واحد 75 متری در چیتگر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 75 متری در چیتگر منطقه 22

75 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 5,500,000 تومان
33 1 ماه و 2 هفته قبل S73601
اجاره آپارتمان 100 متری منطقه 22 4

اجاره آپارتمان 100 متری منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
47 1 ماه و 2 هفته قبل S73577
فروش واحد 140 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 140 متری در چیتگر منطقه 22

140 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,400,000,000تومان
58 1 ماه و 2 هفته قبل S73570
فروش واحد 126 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 126 متری در چیتگر منطقه 22

126 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,400,000,000تومان
40 1 ماه و 3 هفته قبل S73507
رهن و اجاره واحد 87 متری در چیتگر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 87 متری در چیتگر منطقه 22

87 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
41 1 ماه و 3 هفته قبل S73478
اجاره آپارتمان 121 متری منطقه 22 5

اجاره آپارتمان 121 متری منطقه 22

121 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
اجاره : 7,500,000 تومان
51 1 ماه و 3 هفته قبل S73468
آپارتمان 98 متر 2 خواب/ویو جنگل و کوه/1 خواب مستر 11

آپارتمان 98 متر 2 خواب/ویو جنگل و کوه/1 خواب مستر

98 مترمربع 2 خواب 3 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
44 1 ماه و 3 هفته قبل S73358
آپارتمان115متری / 2خواب / ویو دریاچه 5

آپارتمان115متری / 2خواب / ویو دریاچه

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
42 1 ماه و 3 هفته قبل S73355
آپارتمان87 متر 2 خواب/ویو بی نظیر کوه و دریاچه 6

آپارتمان87 متر 2 خواب/ویو بی نظیر کوه و دریاچه

87 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
51 1 ماه و 3 هفته قبل S73353
آپارتمان 117 متر 2 خواب/خواب مستر/ویو کوه 5

آپارتمان 117 متر 2 خواب/خواب مستر/ویو کوه

117 مترمربع 2 خواب
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
35 1 ماه و 3 هفته قبل S73339
اجاره اپارتمان 121 متری منطقه 22 4

اجاره اپارتمان 121 متری منطقه 22

121 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 6,500,000 تومان
33 1 ماه و 3 هفته قبل S73335
فروش واحد 110 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 110 متری در چیتگر منطقه 22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,200,000,000تومان
70 1 ماه و 4 هفته قبل S72872