املاک موجود در:" برج پارسیا "

فروش واحد ۱۲۹متری در برج های پارسیا
فروش

1 , 625 , 000 , 000تومان

برج
۱۳۰متر آپارتمان فروشی برج پارسیا
فروش

1 , 365 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد۱۳۰متری در برج پارسیا
فروش

1 , 365 , 000 , 000تومان

فروش واحد۱۳۰متری در برج پارسیا

3 خواب
130 متر
s36901
14 روز
برج
فروش واحد ۱۲۳متری در برج پارسیا
فروش

1 , 389 , 900 , 000تومان

برج
فروش واحد۱۲۷متری در برج پارسیا
فروش

1 , 524 , 000 , 000تومان

فروش واحد۱۲۷متری در برج پارسیا

3 خواب
127 متر
s40871
14 روز
برج
فروش واحد ۱۳۶متری ۳خواب در برج سرو ۵
فروش

1 , 500 , 000 , 000تومان

برج
فروش پنت هاوس برج پارسیا۱۹۵ متر ۳خواب
فروش

3 , 412 , 500 , 000تومان

برج