املاک موجود در:" برج پارسیا "

فروش واحد ۱۳۵ متری برج پارسیا
فروش

1 , 480 , 000 , 000تومان

فروش واحد ۱۳۵ متری برج پارسیا

3 خواب
135 متر
s37717
2 روز
برج
۱۲۹متر دریاچه سند دار
فروش

1 , 281 , 000 , 000تومان

۱۲۹متر دریاچه سند دار

3 خواب
129 متر
s37615
5 روز
برج
۱۲۷متر ۳خواب پارسیا
فروش

1 , 220 , 000 , 000تومان

۱۲۷متر ۳خواب پارسیا

32 خواب
127 متر
s37593
5 روز
برج
پارسیا
فروش

1 , 500 , 000 , 000تومان

پارسیا

135 متر
s37506
7 روز
برج
۱۲۷ متری برج پارسیا
فروش

1 , 210 , 000 , 000تومان

۱۲۷ متری برج پارسیا

3 خواب
127 متر
s37500
7 روز
برج
۱۳۵متر دریاچه سندر دار
فروش

1 , 150 , 000 , 000تومان

۱۳۵متر دریاچه سندر دار

3 خواب
135 متر
s37441
8 روز
برج
۱۲۷متر ۳خواب برج های پارسیا
فروش

1 , 270 , 000 , 000تومان

۱۲۷متر ۳خواب برج های پارسیا

3 خواب
127 متر
s37416
9 روز
برج
۱۳۰متر دریاچه سند دار
فروش

1 , 216 , 000 , 000تومان

۱۳۰متر دریاچه سند دار

3 خواب
130 متر
s37270
15 روز
برج