برای این موضوع 8 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد132متری3خوابه شمال همت منطقه22

رهن واجاره واحد132متری3خوابه شمال همت منطقه22

132 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
37 1 ماه قبل S56636
فروش واحد78متری2خوابه برج نگین منطقه22 1

فروش واحد78متری2خوابه برج نگین منطقه22

78 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,950,000,000تومان
167 1 ماه و 2 هفته قبل S55447
فروش واحد 78متری 2خوابه شمال همت منطقه22 1

فروش واحد 78متری 2خوابه شمال همت منطقه22

78 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,560,000,000تومان
217 2 ماه قبل S55317
فروش واحد100متر،2خوابه برج نگین منطقه22 6

فروش واحد100متر،2خوابه برج نگین منطقه22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,900,000,000تومان
207 3 ماه و 4 هفته قبل S55525
رهن واجاره واحد120متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد120متری2خوابه دریاچه منطقه22

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
133 3 ماه و 4 هفته قبل S55577
فروش واحد78 متری برج نگین ابشار

فروش واحد78 متری برج نگین ابشار

78 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,326,000,000تومان
177 6 ماه قبل S54058
فروش واحد79 متری برج نگین ابشار

فروش واحد79 متری برج نگین ابشار

79 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,580,000,000تومان
167 6 ماه قبل S53606
فروش واحد98 متری نگین ابشار

فروش واحد98 متری نگین ابشار

98 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,127,000,000تومان
178 6 ماه قبل S53629