برج مهتاب

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (7 رای)
برای این موضوع 23 نوشته موجود است!
فروش واحد 105 متر 2 خواب دور دریاچه برج مهتاب

فروش واحد 105 متر 2 خواب دور دریاچه برج مهتاب

105 مترمربع 2 خواب
8,200,000,000تومان
182 12 ماه قبل S83417
فروش واحد 128 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 128 متری در وردآورد منطقه 22

128 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,980,000,000تومان
727 1 سال و 7 ماه قبل S72758
فروش واحد 100 متری در برج مهتاب

فروش واحد 100 متری در برج مهتاب

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,950,000,000تومان
136 1 سال و 7 ماه قبل S82384
فروش واحد 154 متری در برج مهتاب

فروش واحد 154 متری در برج مهتاب

154 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,500,000,000تومان
143 1 سال و 7 ماه قبل S82349
فروش واحد 100 متری در برج مهتاب 8

فروش واحد 100 متری در برج مهتاب

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,950,000,000تومان
105 1 سال و 7 ماه قبل S82226
اجاره واحد 97 متری در برج مهتاب

اجاره واحد 97 متری در برج مهتاب

97 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
اجاره : 9,000,000 تومان
118 1 سال و 7 ماه قبل S82144
فروش واحد 154 متری در برج مهتاب

فروش واحد 154 متری در برج مهتاب

154 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,100,000,000تومان
96 1 سال و 8 ماه قبل S81997
فروش واحد 170 متری در برج مهتاب 1

فروش واحد 170 متری در برج مهتاب 1

170 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,460,000,000تومان
110 1 سال و 8 ماه قبل S81654
فروش واحد 102 متری در برج مهتاب

فروش واحد 102 متری در برج مهتاب

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,300,000,000تومان
174 1 سال و 9 ماه قبل S81276
اجاره واحد 157 متری در برج مهتاب

اجاره واحد 157 متری در برج مهتاب

157 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
رهن : 600,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
98 1 سال و 10 ماه قبل S81133
فروش واحد 102 متری در برج مهتاب

فروش واحد 102 متری در برج مهتاب

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,300,000,000تومان
110 1 سال و 10 ماه قبل S81015
فروش واحد 24 متری در برج مهتاب

فروش واحد 24 متری در برج مهتاب

128 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,730,000,000تومان
116 1 سال و 10 ماه قبل S80847