برج مهتاب

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (5 رای)
برای این موضوع 22 نوشته موجود است!
فروش واحد 128 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 128 متری در وردآورد منطقه 22

128 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,980,000,000تومان
645 1 ماه و 3 هفته قبل S72758
فروش واحد 100 متری در برج مهتاب

فروش واحد 100 متری در برج مهتاب

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,950,000,000تومان
43 1 ماه و 3 هفته قبل S82384
فروش واحد 154 متری در برج مهتاب

فروش واحد 154 متری در برج مهتاب

154 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,500,000,000تومان
33 1 ماه و 4 هفته قبل S82349
فروش واحد 100 متری در برج مهتاب 8

فروش واحد 100 متری در برج مهتاب

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,950,000,000تومان
24 2 ماه و 1 هفته قبل S82226
اجاره واحد 97 متری در برج مهتاب

اجاره واحد 97 متری در برج مهتاب

97 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
اجاره : 9,000,000 تومان
33 2 ماه و 1 هفته قبل S82144
فروش واحد 154 متری در برج مهتاب

فروش واحد 154 متری در برج مهتاب

154 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,100,000,000تومان
24 2 ماه و 3 هفته قبل S81997
فروش واحد 170 متری در برج مهتاب 1

فروش واحد 170 متری در برج مهتاب 1

170 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,460,000,000تومان
29 3 ماه و 1 هفته قبل S81654
فروش واحد 102 متری در برج مهتاب

فروش واحد 102 متری در برج مهتاب

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,300,000,000تومان
94 4 ماه و 1 هفته قبل S81276
اجاره واحد 157 متری در برج مهتاب

اجاره واحد 157 متری در برج مهتاب

157 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
رهن : 600,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
28 4 ماه و 2 هفته قبل S81133
فروش واحد 102 متری در برج مهتاب

فروش واحد 102 متری در برج مهتاب

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,300,000,000تومان
41 4 ماه و 3 هفته قبل S81015
فروش واحد 24 متری در برج مهتاب

فروش واحد 24 متری در برج مهتاب

128 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,730,000,000تومان
49 5 ماه قبل S80847
اجاره واحد 157 متری در برج مهتاب

اجاره واحد 157 متری در برج مهتاب

157 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 600,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
72 5 ماه و 1 هفته قبل S80775