برای این موضوع 18 نوشته موجود است!
فروش واحد130متری3خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد130متری3خوابه اردستانی منطقه22

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,405,000,000تومان
30 1 روز و 21 ساعت قبل S58072
رهن واجاره واح135متری3خوابه غرب دریاچه منطقه22

رهن واجاره واح135متری3خوابه غرب دریاچه منطقه22

135 مترمربع 3 خواب
رهن : 450,000,000 تومان
12 1 هفته و 2 روز قبل S57842
واحد 92 متری دو خواب دریاچه چیتگر

واحد 92 متری دو خواب دریاچه چیتگر

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,475,000,000تومان
142 1 ماه و 1 هفته قبل S56719
95 متر 2 خواب برج غرب دریاچه

95 متر 2 خواب برج غرب دریاچه

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,520,000,000تومان
120 1 ماه و 2 هفته قبل S57101
95 متر 2خواب فول امکانات

95 متر 2خواب فول امکانات

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,520,000,000تومان
47 1 ماه و 2 هفته قبل S57023
فروش واحد111متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد111متری2خوابه دریاچه منطقه22

111 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,250,000,000تومان
64 2 ماه قبل S56819
فروش واحد94متری2خوابه میدان دریاچه منطقه22

فروش واحد94متری2خوابه میدان دریاچه منطقه22

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,370,000,000تومان
155 2 ماه و 1 هفته قبل S56771
93 متر 2 خواب دریاچه چیتگر

93 متر 2 خواب دریاچه چیتگر

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,300,000,000تومان
123 2 ماه و 1 هفته قبل S56722
واحد 95 متری دو خواب دراچه چیتگر

واحد 95 متری دو خواب دراچه چیتگر

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,425,000,000تومان
70 2 ماه و 1 هفته قبل S56715
94 متر 2 خواب دریاچه چیتگر

94 متر 2 خواب دریاچه چیتگر

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,297,000,000تومان
99 2 ماه و 1 هفته قبل S56720
واحد 92 متری دو خواب دریاچه چیتگر

واحد 92 متری دو خواب دریاچه چیتگر

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,242,000,000تومان
101 2 ماه و 1 هفته قبل S56721
129 متر 2 خواب دریاچه چیتگر

129 متر 2 خواب دریاچه چیتگر

129 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,064,000,000تومان
60 2 ماه و 1 هفته قبل S56718