برای این موضوع 45 نوشته موجود است!
94متر2خواب برج فول امکانات

94متر2خواب برج فول امکانات

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,750,000,000تومان
35 1 ماه قبل S63226
91 متر 2 خواب برج فول امکانات

91 متر 2 خواب برج فول امکانات

91 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
24 1 ماه قبل S63250
93 متر 2 خواب برج فول امکانات

93 متر 2 خواب برج فول امکانات

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
35 1 ماه قبل S63275
93متر2خواب برج فول امکانات

93متر2خواب برج فول امکانات

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,840,000,000تومان
17 1 ماه قبل S63133
90 متر 2 خواب برج فول امکانات

90 متر 2 خواب برج فول امکانات

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,400,000,000تومان
25 1 ماه و 1 هفته قبل S63066
فروش واحد 90 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 90 متری در چیتگر منطقه 22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,150,000,000تومان
19 1 ماه و 1 هفته قبل S63016
93 متر 2 خواب دریاچه چیتگر

93 متر 2 خواب دریاچه چیتگر

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
265 2 ماه و 2 هفته قبل S56722
95 متر 2 خواب

95 متر 2 خواب

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,000,000,000تومان
67 3 ماه و 2 هفته قبل S61842
فروش واحد 103 متری در دریاچه چیتگر منطقه 22

فروش واحد 103 متری در دریاچه چیتگر منطقه 22

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,600,000,000تومان
112 3 ماه و 3 هفته قبل S61688
103 متر 2 خواب فول امکانات

103 متر 2 خواب فول امکانات

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
94 4 ماه و 1 هفته قبل S60744
فروش واحد 103 متری در دریاچه منطقه 22

فروش واحد 103 متری در دریاچه منطقه 22

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,600,000,000تومان
70 4 ماه و 1 هفته قبل S60760
90 متر 2 خواب برج فول امکانات

90 متر 2 خواب برج فول امکانات

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,500,000,000تومان
85 4 ماه و 2 هفته قبل S60620