برای این موضوع 29 نوشته موجود است!
رهن واحد 130 متری برج صدا وسیما

رهن واحد 130 متری برج صدا وسیما

130 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 130,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
1398/06/25
رهن واحد 102 متری صدا وسیما

رهن واحد 102 متری صدا وسیما

102 مترمربع 3 خواب
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
1398/06/11
رهن واحد 140 متری صدا و سیما

رهن واحد 140 متری صدا و سیما

140 مترمربع 3 خواب
رهن : 300,000,000 تومان
1398/06/11
140 متر 3 خواب صدا و سیما

140 متر 3 خواب صدا و سیما

140 مترمربع 3 خواب
رهن : 130,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
1398/06/10
رهن واحد 100 متری برج صدا وسیما

رهن واحد 100 متری برج صدا وسیما

100 مترمربع 2 خواب
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
1398/06/02
140 متر 3 خواب

140 متر 3 خواب

140 مترمربع 3 خواب
رهن : 80,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
1398/05/24
رهن واحد130 متری صداسیما

رهن واحد130 متری صداسیما

130 مترمربع 3 خواب
رهن : 260,000,000 تومان
1398/05/23
رهن کامل واحد 130 متری 3خواب در صدا وسیما

رهن کامل واحد 130 متری 3خواب در صدا وسیما

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 290,000,000 تومان
1398/04/30
140 متر 3خواب

140 متر 3خواب

140 مترمربع 3 خواب
2,380,000,000 تومان
1398/04/30
140 متر 3 خواب

140 متر 3 خواب

140 مترمربع
رهن : 300,000,000 تومان
1398/04/27
140 برج صدا سیما

140 برج صدا سیما

140 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
2,450,000,000 تومان
1398/03/30
فروش واحد 135 متری 3خواب در مجتمع صدا و سیما

فروش واحد 135 متری 3خواب در مجتمع صدا و سیما

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,890,000,000 تومان
1398/02/08