برای این موضوع 34 نوشته موجود است!
128 متر برج صدا و سیما

128 متر برج صدا و سیما

128 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,048,000,000تومان
6 روز و 14 ساعت قبل S54472
فروش واحد135 متری صداسیما

فروش واحد135 متری صداسیما

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,927,000,000تومان
3 هفته و 6 روز قبل S54202
فروش 135 متری برج صدا وسیما

فروش 135 متری برج صدا وسیما

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,900,000,000تومان
4 هفته قبل S54197
فروش واحد96 متری برج صداسیما 12

فروش واحد96 متری برج صداسیما

96 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,440,000,000تومان
1 ماه و 3 هفته قبل S53805
رهن واحد 145 متری برج  صداو سیما

رهن واحد 145 متری برج صداو سیما

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
1 ماه و 4 هفته قبل S53720
رهن واحد 130 متری برج صدا وسیما

رهن واحد 130 متری برج صدا وسیما

130 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 130,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
2 ماه قبل S53614
رهن واحد 102 متری صدا وسیما

رهن واحد 102 متری صدا وسیما

102 مترمربع 3 خواب
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
2 ماه و 2 هفته قبل S47670
رهن واحد 140 متری صدا و سیما

رهن واحد 140 متری صدا و سیما

140 مترمربع 3 خواب
رهن : 300,000,000 تومان
2 ماه و 2 هفته قبل S47665
140 متر 3 خواب صدا و سیما

140 متر 3 خواب صدا و سیما

140 مترمربع 3 خواب
رهن : 130,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
2 ماه و 2 هفته قبل S47602
رهن واحد 100 متری برج صدا وسیما

رهن واحد 100 متری برج صدا وسیما

100 مترمربع 2 خواب
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
2 ماه و 3 هفته قبل S47301
140 متر 3 خواب

140 متر 3 خواب

140 مترمربع 3 خواب
رهن : 80,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
3 ماه قبل S47054
رهن واحد130 متری صداسیما

رهن واحد130 متری صداسیما

130 مترمربع 3 خواب
رهن : 260,000,000 تومان
3 ماه قبل S47008