املاک موجود در:" برج صدا و سیما(برج امیرکبیر) "

فروش واحد ۱۲۰ متری ۲خواب در برج صدا وسیما
فروش

1 , 440 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد۱۳۸متری ۳خواب در برج مهستان
فروش

2 , 346 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد ۱۴۱متری ۳خواب در برج صدا و سیما
فروش

1 , 621 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد ۱۳۰متری ۳خواب مجتمع صدا وسیما
فروش

1 , 430 , 000 , 000تومان

برج
فروش یک واحدتجاری طبقه همکف در مجتمع صدا و سیما
فروش

850 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
5
۱۴۳متر ۳خواب صدا و سیما
فروش

1 , 644 , 500 , 000تومان

۱۴۳متر ۳خواب صدا و سیما

3 خواب
143 متر
s38544
3 ماه
برج
شمال دریاچه ، ۱۴۰ متر ، ۳خواب
فروش

1 , 750 , 000 , 000تومان

شمال دریاچه ، ۱۴۰ متر ، ۳خواب

3 خواب
140 متر
s37808
4 ماه
برج
۱۴۲متر،۳خواب،صدا و سیما
فروش

1 , 704 , 000 , 000تومان

۱۴۲متر،۳خواب،صدا و سیما

3 خواب
142 متر
s37571
4 ماه
برج