املاک موجود در:" برج صدا و سیما(امیرکبیر) "

۱۴۰متری ۳خواب صداو سیما
رهن و اجاره

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 3, 000, 000

۱۴۰متری ۳خواب صداو سیما

3 خواب
140 متر
s27421
8 روز
برج

۱۵۰متری ۳خواب صدا و سیما

3 خواب
150 متر
s27238
16 روز
برج
۱۴۰متری ۳خواب صدا و سیما
فروش

700 , 000 , 000تومان

۱۴۰متری ۳خواب صدا و سیما

3 خواب
140 متر
s27184
20 روز
برج
۱۴۰متری ۳خواب صدا سیما
فروش

798 , 000 , 000تومان

۱۴۰متری ۳خواب صدا سیما

3 خواب
140 متر
s26999
28 روز
برج
آپارتمان ۱۴۰ متری فروشی برج های صدا و سیما
فروش

602 , 000 , 000تومان

۱۰۰متری ۲خواب صدا سیما
فروش

500 , 000 , 000تومان

۱۰۰متری ۲خواب صدا سیما

2 خواب
100 متر
s26855
یک ماه
برج
5
۱۴۴متری ۳خواب صدا سیما
فروش

710 , 000 , 000تومان

۱۴۴متری ۳خواب صدا سیما

2 خواب
144 متر
s26798
یک ماه
برج
آپارتمان ۱۴۰ متر رهن کامل برجهای صدا وسیما
رهن و اجاره

رهن : 150, 000, 000

برج