برای این موضوع 13 نوشته موجود است!
فروش واحد130متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد130متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,380,000,000تومان
89 1 هفته و 1 روز قبل S57892
رهن واجاره واحد105متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد105متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
25 2 هفته و 4 روز قبل S58360
رهن واجاره واحد137متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد137متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

137 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
35 1 ماه قبل S57954
رهن واچاره واحد100متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واچاره واحد100متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
55 1 ماه و 4 هفته قبل S57424
فروش واحد 138 متری واقع در شهرک گلستان غربی 4

فروش واحد 138 متری واقع در شهرک گلستان غربی

138 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,800,000,000تومان
137 2 ماه و 1 هفته قبل S57177
فروش واحد104متری2خوابه کوهک منطقه22

فروش واحد104متری2خوابه کوهک منطقه22

104 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,768,000,000تومان
100 4 ماه قبل S56301
140 متر صداسیما 12

140 متر صداسیما

140 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,000,000,000تومان
276 7 ماه قبل S55357
فروش واحد135 متری صداسیما

فروش واحد135 متری صداسیما

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,890,000,000تومان
187 8 ماه و 1 هفته قبل S54202
128 متر برج صدا و سیما

128 متر برج صدا و سیما

128 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,048,000,000تومان
177 9 ماه قبل S54472
فروش 135 متری برج صدا وسیما

فروش 135 متری برج صدا وسیما

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,900,000,000تومان
194 9 ماه و 3 هفته قبل S54197
رهن واحد 145 متری برج  صداو سیما

رهن واحد 145 متری برج صداو سیما

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
192 10 ماه و 3 هفته قبل S53720
رهن واحد 130 متری برج صدا وسیما

رهن واحد 130 متری برج صدا وسیما

130 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 130,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
191 11 ماه قبل S53614