املاک موجود در:" برج صدا و سیما(برج امیرکبیر) "

۱۳۰متر ۲خواب پروژه صدا و سیما
فروش

1 , 014 , 000 , 000تومان

۱۳۰متر ۲خواب پروژه صدا و سیما

2 خواب
130 متر
s34611
یک ماه
برج
۱۳۰متری ۳خواب صداوسیما
فروش

975 , 000 , 000تومان

۱۳۰متری ۳خواب صداوسیما

3 خواب
130 متر
s34528
یک ماه
برج
۱۳۰متری ۳خواب صداوسیما
فروش

10 , 140 , 000تومان

۱۳۰متری ۳خواب صداوسیما

3 خواب
130 متر
s34527
یک ماه
برج
1
۱۰۲ متری ۲ خواب
فروش

918 , 000 , 000تومان

۱۰۲ متری ۲ خواب

2 خواب
102 متر
s34456
یک ماه
برج

۱۳۰ متری ۳ خواب

3 خواب
130 متر
s34455
یک ماه
برج
۱۳۰ متری ۳ خواب
فروش

1 , 040 , 000 , 000تومان

۱۳۰ متری ۳ خواب

3 خواب
130 متر
s34454
یک ماه
برج
۱۳۰ متری ۳خواب
فروش

1 , 087 , 000 , 000تومان

۱۳۰ متری ۳خواب

3 خواب
130 متر
s34453
یک ماه
برج
۱۳۰متر ۳خواب مجتمع صدا و سیما
فروش

1 , 079 , 000 , 000تومان

۱۳۰متر ۳خواب مجتمع صدا و سیما

3 خواب
130 متر
s34377
یک ماه
مجتمع کم واحد