برای این موضوع 10 نوشته موجود است!
140 متر صداسیما

140 متر صداسیما

140 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,000,000,000تومان
1 هفته و 2 روز قبل S55357
130متر 3 خواب برج صدا و سیما 3

130متر 3 خواب برج صدا و سیما

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,950,000,000تومان
1 ماه و 2 هفته قبل S31715
فروش واحد135 متری صداسیما

فروش واحد135 متری صداسیما

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,890,000,000تومان
1 ماه و 2 هفته قبل S54202
رهن واحد 98 متری برج صداو سیما

رهن واحد 98 متری برج صداو سیما

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 240,000,000 تومان
1 ماه و 2 هفته قبل S54736
فروش 135 متری برج صدا وسیما

فروش 135 متری برج صدا وسیما

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,850,000,000تومان
1 ماه و 4 هفته قبل S54606
128 متر برج صدا و سیما

128 متر برج صدا و سیما

128 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,048,000,000تومان
2 ماه و 1 هفته قبل S54472
فروش 135 متری برج صدا وسیما

فروش 135 متری برج صدا وسیما

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,900,000,000تومان
3 ماه قبل S54197
رهن واحد 145 متری برج  صداو سیما

رهن واحد 145 متری برج صداو سیما

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
4 ماه قبل S53720
رهن واحد 130 متری برج صدا وسیما

رهن واحد 130 متری برج صدا وسیما

130 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 130,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
4 ماه و 1 هفته قبل S53614
140 برج صدا سیما 24

140 برج صدا سیما

140 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
2,380,000,000تومان
7 ماه و 1 هفته قبل S45277