برج سپهر

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
برای این موضوع 22 نوشته موجود است!
فروش واحد 120 متری در برج سپهر

فروش واحد 120 متری در برج سپهر

120 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
5,200,000,000تومان
32 2 ماه و 3 هفته قبل S81899
فروش واحد 120 متری در برج سپهر

فروش واحد 120 متری در برج سپهر

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,200,000,000تومان
31 3 ماه و 1 هفته قبل S81663
فروش واحد 120 متری در برج سپهر 10

فروش واحد 120 متری در برج سپهر

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,200,000,000تومان
70 3 ماه و 3 هفته قبل S81491
اجاره واحد 100 متری در برج سپهر

اجاره واحد 100 متری در برج سپهر

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 12,000,000 تومان
27 3 ماه و 4 هفته قبل S81364
فروش واحد 120 متری در برج سپهر

فروش واحد 120 متری در برج سپهر

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,200,000,000تومان
71 5 ماه و 1 هفته قبل S80690
اجاره واحد 100 متری در برج سپهر

اجاره واحد 100 متری در برج سپهر

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
7,200,000,000تومان
رهن : 720,000,000 تومان
43 5 ماه و 3 هفته قبل S80288
اجاره واحد 100 متری در برج سپهر

اجاره واحد 100 متری در برج سپهر

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 720,000,000 تومان
48 5 ماه و 4 هفته قبل S80252
فروش واحد 79 متری در برج سپهر

فروش واحد 79 متری در برج سپهر

79 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
3,500,000,000تومان
87 6 ماه و 1 هفته قبل S80067
فروش واحد 100 متری در کوهک منطقه 22

فروش واحد 100 متری در کوهک منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,600,000,000تومان
127 8 ماه و 3 هفته قبل S78754
فروش واحد 100 متری در کوهک منطقه 22

فروش واحد 100 متری در کوهک منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,200,000,000تومان
176 1 سال و 1 ماه قبل S76500
فروش واحد 100 متری در کوهک منطقه 22

فروش واحد 100 متری در کوهک منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,000,000,000تومان
164 1 سال و 4 ماه قبل S71794
فروش واحد 120 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 120 متری در چیتگر منطقه 22

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,600,000,000تومان
177 1 سال و 6 ماه قبل S69934