املاک موجود در:" برج سما "

۱۱۰متری ۲خواب سما
رهن و اجاره

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 1, 600, 000

۱۱۰متری ۲خواب سما

2 خواب
110 متر
s27295
13 روز
برج
۱۰۰متری ۲خواب سما
رهن و اجاره

رهن : 40, 000, 000
اجاره : 1, 600, 000

۱۰۰متری ۲خواب سما

2 خواب
100 متر
s27212
18 روز
برج
۹۹متری ۲خواب سما
فروش

456 , 300 , 000تومان

۹۹متری ۲خواب سما

2 خواب
99 متر
s27168
21 روز
برج
۱۰۹متری ۲خواب سما
فروش

512 , 300 , 000تومان

۱۰۹متری ۲خواب سما

2 خواب
109 متر
s27167
21 روز
برج
۱۰۰متری ۲خواب سما
فروش

460 , 000 , 000تومان

۱۰۰متری ۲خواب سما

2 خواب
100 متر
s27063
26 روز
برج
۹۹متری ۲خواب سماء
فروش

396 , 000 , 000تومان

۹۹متری ۲خواب سماء

2 خواب
99 متر
s25074
3 ماه
برج