املاک موجود در:" برج سما "

رهن کامل واحد ۱۰۳متری ۲خواب برج سماء
رهن و اجاره

رهن : 130, 000, 000

مجتمع کم واحد
۱۰۰ متر ،۲ خواب ،شهرک گلستان
رهن و اجاره

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 3, 200, 000

۱۰۰ متر ،۲ خواب ،شهرک گلستان

2 خواب
100 متر
s38745
2 ماه
مجتمع کم واحد
۹۴ متر،۲ خواب ،واقع در شهرک گلستان
فروش

987 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش ۹۹ متری برج سما
فروش

720 , 000 , 000تومان

فروش ۹۹ متری برج سما

2 خواب
99 متر
s33751
برج
۹۹متر ۲خواب شهید باقری
فروش

792 , 000 , 000تومان

برج
3
۱۱۵متری ۲خواب سماء
رهن و اجاره

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 1, 600, 000

۱۱۵متری ۲خواب سماء

2 خواب
115 متر
s24202
4
۱۰۹ متر فروشی طبقات میانی برجهای سما
فروش

436 , 000 , 000تومان