املاک موجود در:" برج سما "

۹۸متری ۲خواب برج سماء
فروش

480 , 000 , 000تومان

۹۸متری ۲خواب برج سماء

2 خواب
98 متر
s29160
یک ماه
برج
۱۲۳ متری ۲ خواب
فروش

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 2, 000, 000

۱۲۳ متری ۲ خواب

123 متر
s28191
2 ماه
برج
۹۸ متری ۲ خواب برج سما
فروش

490 , 000 , 000تومان

۹۸ متری ۲ خواب برج سما

2 خواب
98 متر
s28250
2 ماه
برج
۱۰۹ متری ۲ خواب
فروش

599 , 500 , 000تومان

۱۰۹ متری ۲ خواب

109 متر
s28189
2 ماه
برج
۹۸ متری ۲ خواب
فروش

539 , 000 , 000تومان

۹۸ متری ۲ خواب

98 متر
s28187
2 ماه
برج
۱۰۰ متری ۲خواب برج سما
فروش

600 , 000 , 000تومان

۱۰۰ متری ۲خواب برج سما

2 خواب
100 متر
s28168
2 ماه
برج
۹۹متری ۲خواب سما
فروش

456 , 300 , 000تومان

۹۹متری ۲خواب سما

2 خواب
99 متر
s27168
3 ماه
برج
۱۰۹متری ۲خواب سما
فروش

512 , 300 , 000تومان

۱۰۹متری ۲خواب سما

2 خواب
109 متر
s27167
3 ماه
برج