املاک موجود در:" برج سروناز "

۸۵متر، ۲خواب، شمال دریاچه
فروش

1 , 100 , 000 , 000تومان

۸۵متر، ۲خواب، شمال دریاچه

2 خواب
85 متر
s41422
18 روز
برج
فروش واحد ۸۰متری ۲خواب مجتمع سروناز
رهن و اجاره

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 2, 100, 000

مجتمع کم واحد
رهن و اجاره واحد ۸۵متری ۲خواب برج سروناز
رهن و اجاره

رهن : 30, 000, 000
اجاره : 2, 700, 000

برج
رهن و اجاره واحد ۱۳۸ متر ۳خواب در برج سروناز
رهن و اجاره

رهن : 180, 000, 000

برج
فروش دو واحد ۱۳۰ و ۱۳۶ متری در سروناز
فروش

1 , 700 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد ۷۷متر ۲خواب در برج سروناز
فروش

790 , 000 , 000تومان

برج
واحد ۷۴ متری ۲ خواب
رهن و اجاره

رهن : 40, 000, 000
اجاره : 2, 000, 000

واحد ۷۴ متری ۲ خواب

۲ خواب
74 متر
s39763
یک ماه
برج
رهن واحد ۷۶ متری  واقع در شهرک گلستان
رهن و اجاره

رهن : 30, 000, 000
اجاره : 2, 100, 000

برج