برای این موضوع 44 نوشته موجود است!
فروش واحد98متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد98متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,862,000,000تومان
132 4 روز و 21 ساعت قبل S55704
فروش واحد85متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد85متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,700,000,000تومان
23 6 روز و 21 ساعت قبل S57165
108 متر 2 خواب کوهک

108 متر 2 خواب کوهک

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,944,000,000تومان
32 1 هفته و 2 روز قبل S57100
94 متر 2 خواب کوهک

94 متر 2 خواب کوهک

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,595,000,000تومان
21 1 هفته و 2 روز قبل S57095
86 متر 2 خواب برج زیتون 5

86 متر 2 خواب برج زیتون

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,590,000,000تومان
247 1 هفته و 3 روز قبل S53528
فروش واحد94متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد94متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,739,000,000تومان
57 2 هفته قبل S56988
فروش واحد86متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد86متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,600,000,000تومان
116 2 هفته و 3 روز قبل S56743
فروش واحد95متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد95متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,550,000,000تومان
96 2 هفته و 4 روز قبل S56491
فروش واحد94متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد94متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,654,400,000تومان
40 2 هفته و 4 روز قبل S56929
فروش واحد94متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد94متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,645,000,000تومان
26 3 هفته قبل S56865
93 متر 2 خواب برج زیتون

93 متر 2 خواب برج زیتون

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,450,000,000تومان
38 3 هفته و 3 روز قبل S56845
فروش واحد92متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد92متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,518,000,000تومان
42 1 ماه قبل S56760