برای این موضوع 5 نوشته موجود است!
رهن واحد 107 متری برج ریحانه

رهن واحد 107 متری برج ریحانه

107 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
1 ماه قبل S54348
فروش واحد107 متری برج ریحانه

فروش واحد107 متری برج ریحانه

107 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,498,000,000تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54278
فروش 112 متری برج ریحانه

فروش 112 متری برج ریحانه

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,112,000,000تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54257
فروش 80 متری برج ریحانه

فروش 80 متری برج ریحانه

80 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,040,000,000تومان
1 ماه و 2 هفته قبل S54221
فروش واحد108 متری برج ریحانه

فروش واحد108 متری برج ریحانه

108 مترمربع 2 خواب
1,320,000,000تومان
3 ماه قبل S47646