املاک موجود در:" برج دانشگاه تهران "

۹۲ متر پارامیس
فروش

870 , 000 , 000تومان

۹۲ متر پارامیس

2 خواب
92 متر
s39747
برج
۱۳۱متر ۳خواب برج دانشگاه تهران
فروش

1 , 100 , 000 , 000تومان

برج
۸۲متر ۲خواب مجتمع دانشگاه تهران
فروش

870 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۱۳۰متر ۲خواب مجتمع دانشگاه تهران
فروش

1 , 066 , 000 , 000تومان

برج
۹۰متری ۲خواب داشگاه تهران
فروش

600 , 000 , 000تومان

برج