برای این موضوع 221 نوشته موجود است!
فروش واحد 114 متری در برج خرازی

فروش واحد 114 متری در برج خرازی

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,244,000,000تومان
2 14 ساعت و 29 دقیقه قبل S81297
فروش واحد 97 متری در شهرک راه آهن

فروش واحد 97 متری در شهرک راه آهن

97 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
5,300,000,000تومان
3 14 ساعت و 33 دقیقه قبل S81296
اجاره واحد 109 متری در برج خرازی

اجاره واحد 109 متری در برج خرازی

109 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 750,000,000 تومان
اجاره : 100,000 تومان
2 14 ساعت و 47 دقیقه قبل S81294
فروش واحد 107 متری در برج خرازی

فروش واحد 107 متری در برج خرازی

107 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,000,000,000تومان
2 15 ساعت و 38 دقیقه قبل S81287
اجاره واحد 102 متری در برج خرازی

اجاره واحد 102 متری در برج خرازی

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
اجاره : 14,000,000 تومان
3 15 ساعت و 58 دقیقه قبل S81282
اجاره واحد 107 متری در برج خرازی

اجاره واحد 107 متری در برج خرازی

107 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
10 2 روز و 11 ساعت قبل S81278
اجاره واحد 115 متری در برج خرازی

اجاره واحد 115 متری در برج خرازی

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 6,900,000 تومان
10 2 روز و 11 ساعت قبل S81274
اجاره واحد 127 متری در برج خرازی

اجاره واحد 127 متری در برج خرازی

127 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
8 2 روز و 11 ساعت قبل S81273
فروش واحد 132 متری در برج خرازی

فروش واحد 132 متری در برج خرازی

132 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,000,000,000تومان
13 2 روز و 11 ساعت قبل S81272
فروش واحد 132 متری در برج خرازی

فروش واحد 132 متری در برج خرازی

132 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,940,000,000تومان
11 2 روز و 11 ساعت قبل S81271
فروش واحد 102 متری در برج خرازی

فروش واحد 102 متری در برج خرازی

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,600,000,000تومان
12 2 روز و 11 ساعت قبل S81270
اجاره واحد 125 متری در برج خرازی

اجاره واحد 125 متری در برج خرازی

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 750,000,000 تومان
8 2 روز و 12 ساعت قبل S81268