برای این موضوع 453 نوشته موجود است!
فروش واحد 107 متری در برج خرازی

فروش واحد 107 متری در برج خرازی

107 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,600,000,000تومان
157 1 ماه و 2 هفته قبل S82582
اجاره واحد 135 متری در برج خرازی

اجاره واحد 135 متری در برج خرازی

135 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 350,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
86 1 ماه و 2 هفته قبل S82580
اجاره واحد 114 متری در برج خرازی

اجاره واحد 114 متری در برج خرازی

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
74 1 ماه و 2 هفته قبل S82578
اجاره واحد 106 متری در برج خرازی

اجاره واحد 106 متری در برج خرازی

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 9,000,000 تومان
31 1 ماه و 3 هفته قبل S82552
فروش واحد 125 متری در برج خرازی

فروش واحد 125 متری در برج خرازی

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
6,000,000,000تومان
31 1 ماه و 3 هفته قبل S82549
فروش واحد 103 متری در برج خرازی

فروش واحد 103 متری در برج خرازی

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,600,000,000تومان
25 1 ماه و 3 هفته قبل S82538
فروش واحد 123 متری در برج خرازی

فروش واحد 123 متری در برج خرازی

123 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,124,000,000تومان
28 1 ماه و 3 هفته قبل S82532
اجاره واحد 117 متری در برج خرازی

اجاره واحد 117 متری در برج خرازی

117 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 600,000,000 تومان
22 1 ماه و 3 هفته قبل S82527
اجاره واحد 111 متری در برج خرازی

اجاره واحد 111 متری در برج خرازی

111 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 450,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
22 1 ماه و 3 هفته قبل S82525
اجاره واحد 117 متری در برج خرازی

اجاره واحد 117 متری در برج خرازی

117 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 600,000,000 تومان
19 1 ماه و 3 هفته قبل S82518
فروش 111 متر در برجهای خرازی

فروش 111 متر در برجهای خرازی

111 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
4,500,000,000تومان
55 1 ماه و 3 هفته قبل S82502
فروش واحد 125 متری در برج خرازی

فروش واحد 125 متری در برج خرازی

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
6,250,000,000تومان
32 1 ماه و 3 هفته قبل S82498