برج افرا (مروارید 1)

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز

برای این موضوع 21 نوشته موجود است!
فروش واحد 130 متری در برج افرا

فروش واحد 130 متری در برج افرا

130 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,460,000,000تومان
33 1 ماه و 2 هفته قبل S82553
فروش واحد 160 متری در برج افرا

فروش واحد 160 متری در برج افرا

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
8,800,000,000تومان
26 2 ماه و 2 هفته قبل S82068
فروش واحد 160 متری در برج افرا

فروش واحد 160 متری در برج افرا

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
8,800,000,000تومان
30 2 ماه و 4 هفته قبل S81875
فروش واحد 161 متری در برج افرا

فروش واحد 161 متری در برج افرا

161 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,100,000,000تومان
36 3 ماه و 1 هفته قبل S81689
اجاره واحد 150 متری در برج افرا

اجاره واحد 150 متری در برج افرا

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 15,000,000 تومان
29 3 ماه و 2 هفته قبل S81569
اجاره واحد 150 متری در برج افرا

اجاره واحد 150 متری در برج افرا

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 14,000,000 تومان
28 3 ماه و 3 هفته قبل S81443
اجاره واحد 150 متری در برج افرا

اجاره واحد 150 متری در برج افرا

150 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
رهن : 800,000,000 تومان
49 4 ماه و 1 هفته قبل S81315
فروش واحد 160 متری در برج افرا

فروش واحد 160 متری در برج افرا

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
8,320,000,000تومان
58 4 ماه و 1 هفته قبل S81253
فروش واحد 160 متری در برج افرا

فروش واحد 160 متری در برج افرا

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
8,320,000,000تومان
62 4 ماه و 2 هفته قبل S81221
اجاره واحد 150 متری در برج افرا

اجاره واحد 150 متری در برج افرا

150 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
رهن : 850,000,000 تومان
58 4 ماه و 2 هفته قبل S81220
فروش واحد 163 متری در برج افرا

فروش واحد 163 متری در برج افرا

163 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
6,500,000,000تومان
40 4 ماه و 2 هفته قبل S81188
فروش واحد 160 متری در برج افرا

فروش واحد 160 متری در برج افرا

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
8,320,000,000تومان
30 4 ماه و 2 هفته قبل S81111