برای این موضوع 11 نوشته موجود است!
115 متر 2 خواب برج فول امکانات 21

115 متر 2 خواب برج فول امکانات

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,500,000,000تومان
50 1 ماه و 2 هفته قبل S61147
112 متر 2 خواب برج فول امکانات

112 متر 2 خواب برج فول امکانات

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,750,000,000تومان
108 2 ماه و 1 هفته قبل S60494
115 متر 2 خواب برج فول امکانات

115 متر 2 خواب برج فول امکانات

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,900,000,000تومان
88 2 ماه و 1 هفته قبل S60404
115 متر 2 خواب برج فول امکانات

115 متر 2 خواب برج فول امکانات

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,000,000,000تومان
56 2 ماه و 3 هفته قبل S60165
101 متر 2 خواب برج فول امکانات

101 متر 2 خواب برج فول امکانات

101 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,525,000,000تومان
91 3 ماه قبل S59982
138 متر 3 خواب برج فول امکانات

138 متر 3 خواب برج فول امکانات

138 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,280,000,000تومان
52 3 ماه و 1 هفته قبل S59881
115 متر 2 خواب برج فول امکانات

115 متر 2 خواب برج فول امکانات

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,025,000,000تومان
55 3 ماه و 1 هفته قبل S59892
135 متر 3 خواب برج فول امکانات

135 متر 3 خواب برج فول امکانات

135 مترمربع 3 خواب
4,850,000,000تومان
37 3 ماه و 1 هفته قبل S59916
فروش واحد135متری3خوابه شمال همت منطقه22

فروش واحد135متری3خوابه شمال همت منطقه22

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,375,000,000تومان
129 6 ماه و 1 هفته قبل S58257
فروش واحد136متری3خوابه چیتگر منطقه22

فروش واحد136متری3خوابه چیتگر منطقه22

136 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,500,000,000تومان
156 6 ماه و 1 هفته قبل S56927
فروش واحد136متری3خوابه آبشارطهران منطقه22

فروش واحد136متری3خوابه آبشارطهران منطقه22

136 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,500,000,000تومان
124 8 ماه و 1 هفته قبل S57584