برای این موضوع 618 نوشته موجود است!
136متری دو خواب برج نوساز کلید نخورده

136متری دو خواب برج نوساز کلید نخورده

136 مترمربع 2 خواب 3 سرویس
2,580,000,000تومان
19 6 روز و 2 ساعت قبل S57158
فروش واحد110متری2خوابه شمال همت منطقه22

فروش واحد110متری2خوابه شمال همت منطقه22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,870,000,000تومان
32 6 روز و 20 ساعت قبل S57155
فروش واحد75متری2خوابه میدان ساحل منطقه22

فروش واحد75متری2خوابه میدان ساحل منطقه22

75 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,250,000,000تومان
21 6 روز و 20 ساعت قبل S57150
فروش واحد85متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

فروش واحد85متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,350,000,000تومان
38 6 روز و 21 ساعت قبل S57147
فروش واحد108متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد108متری2خوابه دریاچه منطقه22

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,592,000,000تومان
41 6 روز و 21 ساعت قبل S57146
فروش واحد85متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد85متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,700,000,000تومان
32 6 روز و 21 ساعت قبل S57145
فروش واحد133متری3خوابه امیددژبان منطقه22

فروش واحد133متری3خوابه امیددژبان منطقه22

133 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,000,000,000تومان
38 6 روز و 21 ساعت قبل S57144
فروش واحد84متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد84متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

84 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,350,000,000تومان
35 6 روز و 21 ساعت قبل S57143
فروش واحد59متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد59متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

59 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,120,000,000تومان
29 6 روز و 21 ساعت قبل S57140
رهن واجاره 69متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

رهن واجاره 69متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

69 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 160,000,000 تومان
29 6 روز و 21 ساعت قبل S57125
فروش واحد156متری3خوابه ساحل منطقه22

فروش واحد156متری3خوابه ساحل منطقه22

156 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,964,000,000تومان
13 6 روز و 21 ساعت قبل S57139
فروش واحد157متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد157متری3خوابه دریاچه منطقه22

157 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,550,000,000تومان
19 6 روز و 21 ساعت قبل S57136