برای این موضوع 618 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد110متری2خوابه اردستانی منطقه22

رهن واجاره واحد110متری2خوابه اردستانی منطقه22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 220,000,000 تومان
23 1 روز و 19 ساعت قبل S57208
رهن واجاره واحد104متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

رهن واجاره واحد104متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

104 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
14 1 روز و 19 ساعت قبل S57209
فروش واحد98متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد98متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,862,000,000تومان
75 1 روز و 20 ساعت قبل S55704
فروش واحد124متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد124متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

124 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,542,000,000تومان
107 1 روز و 23 ساعت قبل S29952
رهن واجاره واحد130متری2خوابه اردستانی منطقه22

رهن واجاره واحد130متری2خوابه اردستانی منطقه22

130 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
19 2 روز قبل S57206
فروش واحد95متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد95متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,995,000,000تومان
28 2 روز قبل S57204
فروش واحد135متری3خوابه شهرک نمونه سپاه منطقه22

فروش واحد135متری3خوابه شهرک نمونه سپاه منطقه22

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,295,000,000تومان
23 2 روز قبل S57203
فروش واحد120متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد120متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

120 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,300,000,000تومان
24 2 روز قبل S57202
فروش واحد74متری2خوابه میدان ساحل منطقه22

فروش واحد74متری2خوابه میدان ساحل منطقه22

74 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,300,000,000تومان
82 2 روز و 17 ساعت قبل S57196
رهن واجاره واحداداری133متری4اتاق شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحداداری133متری4اتاق شهرک گلستان منطقه22

133 مترمربع 4 خواب
رهن : 465,000,000 تومان
24 2 روز و 18 ساعت قبل S57195
رهن واجاره واحد110متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد110متری2خوابه دریاچه منطقه22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
156 2 روز و 18 ساعت قبل S56050
رهن واجاره واحد92متری2خوابه شهرک چیتگر منطقه22

رهن واجاره واحد92متری2خوابه شهرک چیتگر منطقه22

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
48 2 روز و 19 ساعت قبل S56823