برای این موضوع 539 نوشته موجود است!
فروش واحد 87 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 87 متری در چیتگر منطقه 22

87 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,600,000,000تومان
34 2 روز و 9 ساعت قبل S64479
فروش واحد 132 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 132 متری در چیتگر منطقه 22

132 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,092,000,000تومان
29 2 روز و 9 ساعت قبل S64476
فروش واحد 131 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 131 متری در چیتگر منطقه 22

131 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,930,000,000تومان
30 2 روز و 9 ساعت قبل S64475
آپارتمان 149 متری 3 خواب  ایزد یار 30

آپارتمان 149 متری 3 خواب ایزد یار

149 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
7,500,000,000تومان
73 2 روز و 14 ساعت قبل S64471
فروش واحد 85 متری در کوهک منطقه 22

فروش واحد 85 متری در کوهک منطقه 22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,720,000,000تومان
21 3 روز و 10 ساعت قبل S64369
فروش واحد 138 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 138 متری در چیتگر منطقه 22

138 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
6,900,000,000تومان
15 3 روز و 10 ساعت قبل S64368
فروش واحد 110 متی در دریاچه منطقه 22

فروش واحد 110 متی در دریاچه منطقه 22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,300,000,000تومان
19 3 روز و 10 ساعت قبل S64367
فروش واحد 160 متری در کوهک   منطقه 22

فروش واحد 160 متری در کوهک منطقه 22

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,080,000,000تومان
6 3 روز و 10 ساعت قبل S64364
فروش واحد 190 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 190 متری در چیتگر منطقه 22

190 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
7,600,000,000تومان
9 3 روز و 10 ساعت قبل S64363
فروش واحد 160متری در مروارید شهر منطقه 22

فروش واحد 160متری در مروارید شهر منطقه 22

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,800,000,000تومان
5 3 روز و 10 ساعت قبل S64361
فروش واحد 126 متری در کوهک منطقه 22

فروش واحد 126 متری در کوهک منطقه 22

126 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,536,000,000تومان
6 3 روز و 11 ساعت قبل S64358
93 متر 2 خواب فول امکانات

93 متر 2 خواب فول امکانات

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,440,000,000تومان
12 4 روز و 9 ساعت قبل S64027