برای این موضوع 751 نوشته موجود است!
رهن و اجاره واحد 72 متری در چیتگر منطقه ۲۲

رهن و اجاره واحد 72 متری در چیتگر منطقه ۲۲

72 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
رهن : 90,000,000 تومان
اجاره : 6,500,000 تومان
23 2 روز و 8 ساعت قبل S69562
فروش واحد 100 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 100 متری در چیتگر منطقه ۲۲

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,000,000,000تومان
28 2 روز و 8 ساعت قبل S69561
فروش واحد 118 متری در آزاد شهر منطقه 22

فروش واحد 118 متری در آزاد شهر منطقه 22

118 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,900,000,000تومان
22 2 روز و 8 ساعت قبل S69558
فروش واحد 133 متری در شهرک شهید باقری منطقه 22

فروش واحد 133 متری در شهرک شهید باقری منطقه 22

133 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
9,044,000,000تومان
19 2 روز و 9 ساعت قبل S69546
205 متر 3 خواب فول امکانات 6

205 متر 3 خواب فول امکانات

205 مترمربع 3 خواب
رهن : 700,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
40 2 روز و 15 ساعت قبل S69552
رهن و اجاره واحد 121 متری در چیتگر منطقه ۲۲

رهن و اجاره واحد 121 متری در چیتگر منطقه ۲۲

121 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 560,000,000 تومان
21 2 روز و 16 ساعت قبل S69539
فروش واحد 157 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 157 متری در چیتگر منطقه ۲۲

157 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,500,000,000تومان
15 3 روز و 9 ساعت قبل S69478
فروش واحد 126 متری در کوهک منطقه ۲۲

فروش واحد 126 متری در کوهک منطقه ۲۲

126 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,922,000,000تومان
17 3 روز و 9 ساعت قبل S69476
برج اسمان

برج اسمان

114 مترمربع 2 خواب
3,700,000,000تومان
19 3 روز و 10 ساعت قبل S69471
127 متر 3 خواب فول امکانات 9

127 متر 3 خواب فول امکانات

127 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
3,800,000,000تومان
41 3 روز و 13 ساعت قبل S69455
برج صیاد 5

برج صیاد

116 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,000,000,000تومان
39 4 روز و 7 ساعت قبل S69450
فروش واحد 150 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 150 متری در چیتگر منطقه ۲۲

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,450,000,000تومان
23 4 روز و 9 ساعت قبل S69442