برای این موضوع 277 نوشته موجود است!
فروش واحد 130 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 130 متری در وردآورد منطقه 22

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,990,000,000تومان
35 2 روز و 9 ساعت قبل S64482
فروش واحد 112 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 112 متری در چیتگر منطقه 22

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,472,000,000تومان
33 2 روز و 9 ساعت قبل S64481
فروش واحد 140 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 140 متری در وردآورد منطقه 22

140 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,400,000,000تومان
21 2 روز و 9 ساعت قبل S64480
فروش واحد 87 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 87 متری در چیتگر منطقه 22

87 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,600,000,000تومان
34 2 روز و 10 ساعت قبل S64479
فروش واحد 79 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 79 متری در چیتگر منطقه 22

79 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
2,528,000,000تومان
26 2 روز و 10 ساعت قبل S64478
فروش واحد 117 متری در آزاد شهر منطقه 22

فروش واحد 117 متری در آزاد شهر منطقه 22

117 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,510,000,000تومان
15 2 روز و 10 ساعت قبل S64477
فروش واحد 131 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 131 متری در چیتگر منطقه 22

131 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,930,000,000تومان
30 2 روز و 10 ساعت قبل S64475
فر وش واحد 75 متری در چیتگر منطقه 22

فر وش واحد 75 متری در چیتگر منطقه 22

75 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,700,000,000تومان
52 2 روز و 10 ساعت قبل S64474
فروش واحد 73 متری در شهرک نمونه منطقه 22

فروش واحد 73 متری در شهرک نمونه منطقه 22

73 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,300,000,000تومان
30 2 روز و 10 ساعت قبل S64473
آپارتمان 149 متری 3 خواب  ایزد یار 30

آپارتمان 149 متری 3 خواب ایزد یار

149 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
7,500,000,000تومان
73 2 روز و 14 ساعت قبل S64471
فروش واحد 109 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 109 متری در وردآورد منطقه 22

109 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,870,000,000تومان
31 3 روز و 10 ساعت قبل S64373
فروش واحد 157 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 157 متری در چیتگر منطقه 22

157 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,000,000,000تومان
17 3 روز و 10 ساعت قبل S64370