برای این موضوع 278 نوشته موجود است!
فروش واحد86متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد86متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

86 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,204,000,000تومان
18 دقیقه قبل S55844
فروش واحد78متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد78متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

78 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,092,000,000تومان
18 دقیقه قبل S55843
فروش واحد91 متری2خوابه شمال دریاچه منطقه22

فروش واحد91 متری2خوابه شمال دریاچه منطقه22

91 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,228,500,000تومان
55 دقیقه قبل S55069
فروش واحد115متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد115متری2خوابه دریاچه منطقه22

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,645,000,000تومان
55 دقیقه قبل S55089
رهن واجاره واحد155متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد155متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

155 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 740,000,000 تومان
55 دقیقه قبل S55487
فروش واحد136متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد136متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

136 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,720,000,000تومان
55 دقیقه قبل S54989
رهن واجاره واحد56متری1خوابه المپیک منطقه22

رهن واجاره واحد56متری1خوابه المپیک منطقه22

56 مترمربع 1 خواب
رهن : 30,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
55 دقیقه قبل S31944
فروش واحد 115 متری 2خوابه شهرک سرو آزاد منطقه22

فروش واحد 115 متری 2خوابه شهرک سرو آزاد منطقه22

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,725,000,000تومان
55 دقیقه قبل S55087
رهن واحد 127 متری برج هواپیمایی کشوری

رهن واحد 127 متری برج هواپیمایی کشوری

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
55 دقیقه قبل S54718
فروش واحد واحد 125متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد واحد 125متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

125 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,875,000,000تومان
56 دقیقه قبل S55345
رهن واجاره واحد145متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد145متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

145 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 650,000,000 تومان
56 دقیقه قبل S55480
رهن واجاره واحد95متری2خوابه درشهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد95متری2خوابه درشهرک گلستان منطقه22

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
56 دقیقه قبل S55615