برای این موضوع 368 نوشته موجود است!
فروش واحد132متری3خوابه کوهک منطقه22

فروش واحد132متری3خوابه کوهک منطقه22

132 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,980,000,000تومان
4 ساعت و 31 دقیقه قبل S55980
فروش 124متری3خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش 124متری3خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

124 مترمربع 3 خواب
2,232,000,000تومان
4 ساعت و 39 دقیقه قبل S54252
فروش واحد130متری3خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

فروش واحد130متری3خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,600,000,000تومان
4 ساعت و 41 دقیقه قبل S54297
فروش واحد130متری3خوابه همت غرب منطقه22

فروش واحد130متری3خوابه همت غرب منطقه22

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,570,000,000تومان
4 ساعت و 43 دقیقه قبل S55976
فروش واحد72متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد72متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

72 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,050,000,000تومان
4 ساعت و 47 دقیقه قبل S55972
فروش واحد 150متری3خواب دریاچه منطقه22 6

فروش واحد 150متری3خواب دریاچه منطقه22

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,200,000,000تومان
4 ساعت و 52 دقیقه قبل S40981
فروش یکجا در 3طبقه در دهکده المپیک منطقه22

فروش یکجا در 3طبقه در دهکده المپیک منطقه22

2 سرویس
6,700,000,000تومان
5 ساعت و 5 دقیقه قبل S55693
فروش واحد115متری 3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد115متری 3خوابه دریاچه منطقه22

115 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,450,000,000تومان
7 ساعت و 14 دقیقه قبل S54801
فروش واحد187متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد187متری3خوابه دریاچه منطقه22

187 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
7 ساعت و 16 دقیقه قبل S47641
رهن واجاره واحد145متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد145متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

145 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 650,000,000 تومان
7 ساعت و 18 دقیقه قبل S55480
فروش واحد112متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد112متری2خوابه دریاچه منطقه22

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,200,000,000تومان
7 ساعت و 29 دقیقه قبل S54876
فروش واحد 78متری 2خوابه شمال همت منطقه22 1

فروش واحد 78متری 2خوابه شمال همت منطقه22

78 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,560,000,000تومان
7 ساعت و 36 دقیقه قبل S55317