برای این موضوع 48 نوشته موجود است!
فروش واحد93متری2خوابه سروآزادمنطقه22

فروش واحد93متری2خوابه سروآزادمنطقه22

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,000,000,000تومان
15 12 ساعت و 45 دقیقه قبل S58097
فروش واحد83متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد83متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

83 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,520,000,000تومان
15 1 روز و 12 ساعت قبل S58068
فروش مستغلات500مترشهرک گلستان منطقه22

فروش مستغلات500مترشهرک گلستان منطقه22

500 مترمربع 2 سرویس
24,000,000,000تومان
17 2 روز و 8 ساعت قبل S58013
فروش واحد107متری2خوابه میدان ساحل منطقه22

فروش واحد107متری2خوابه میدان ساحل منطقه22

107 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,800,000,000تومان
38 2 روز و 9 ساعت قبل S58006
فروش واحد123متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

فروش واحد123متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

123 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,075,000,000تومان
8 2 روز و 12 ساعت قبل S58001
فروش واحد150متری3خوابه سروآزاد منطقه22

فروش واحد150متری3خوابه سروآزاد منطقه22

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,500,000,000تومان
32 3 روز و 12 ساعت قبل S57973
فروش واحد 100 متری 2 خواب هوانیروز کلیدنخورده شخصی ساز

فروش واحد 100 متری 2 خواب هوانیروز کلیدنخورده شخصی ساز

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
30 5 روز و 9 ساعت قبل S57941
فروش واحد115متری2خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد115متری2خوابه اردستانی منطقه22

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,012,500,000تومان
41 5 روز و 12 ساعت قبل S57938
فروش واحد130متری3خوابه شهرک امیددژبان منطقه22

فروش واحد130متری3خوابه شهرک امیددژبان منطقه22

130 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,145,000,000تومان
48 1 هفته و 6 روز قبل S57790
فروش واحد67متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد67متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

67 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
1,250,000,000تومان
48 2 هفته قبل S57758
فروش واحد75متری2خوابه شهرک صدف منطقه22

فروش واحد75متری2خوابه شهرک صدف منطقه22

75 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,100,000,000تومان
84 2 هفته قبل S57757
فروش واحد73متری2خوابه شهرک نمونه منطقه22

فروش واحد73متری2خوابه شهرک نمونه منطقه22

73 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,350,000,000تومان
89 2 هفته و 1 روز قبل S57750