برای این موضوع 66 نوشته موجود است!
فروش واحد170متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد170متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

170 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,910,000,000تومان
19 ساعت قبل S56208
فروش واحد117متری2خوابه کوهک منطقه22

فروش واحد117متری2خوابه کوهک منطقه22

117 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,808,000,000تومان
19 ساعت قبل S56207
رهن واجاره واحد180متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد180متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

180 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 450,000,000 تومان
19 ساعت قبل S56206
فروش یکجا در 3طبقه در دهکده المپیک منطقه22

فروش یکجا در 3طبقه در دهکده المپیک منطقه22

2 سرویس
6,700,000,000تومان
1 روز و 15 ساعت قبل S55693
رهن واجاره واحد145متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد145متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

145 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 650,000,000 تومان
1 روز و 18 ساعت قبل S55480
فروش واحد115متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد115متری2خوابه دریاچه منطقه22

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,875,000,000تومان
1 روز و 18 ساعت قبل S55089
فرو واحد 125متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

فرو واحد 125متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

125 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,725,000,000تومان
1 روز و 18 ساعت قبل S55225
فروش واحد160متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد160متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,840,000,000تومان
1 روز و 19 ساعت قبل S54652
رهن اجاره واحد145متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن اجاره واحد145متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 680,000,000 تومان
1 روز و 19 ساعت قبل S55456
فروش واحد120متری2خوابه اتوبان خرازی منطقه22

فروش واحد120متری2خوابه اتوبان خرازی منطقه22

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,560,000,000تومان
1 روز و 19 ساعت قبل S55929
رهن واجاره واحد150متری3خوابه همت منطقه22

رهن واجاره واحد150متری3خوابه همت منطقه22

150 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
رهن : 320,000,000 تومان
1 روز و 19 ساعت قبل S55930
فروش واحد160متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد160متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,400,000,000تومان
3 هفته و 5 روز قبل S56079