برای این موضوع 501 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد98متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد98متری2خوابه دریاچه منطقه22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
4 3 ساعت و 34 دقیقه قبل S57171
فروش واحد161متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد161متری3خوابه دریاچه منطقه22

161 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,524,000,000تومان
12 5 ساعت و 49 دقیقه قبل S57175
واحد 120 متری دو خواب کوهک 4

واحد 120 متری دو خواب کوهک

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,460,000,000تومان
10 5 ساعت و 54 دقیقه قبل S57176
فروش واحد 161متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد 161متری3خوابه دریاچه منطقه22

161 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,950,000,000تومان
110 6 ساعت و 17 دقیقه قبل S54455
فروش واحد119متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد119متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

119 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,261,000,000تومان
8 6 ساعت و 20 دقیقه قبل S57173
رهن واجاره واحد127متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد127متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

127 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,905,000,000تومان
14 6 ساعت و 20 دقیقه قبل S57174
رهن واجاره واحد130متری3خوابه اردستانی منطقه22

رهن واجاره واحد130متری3خوابه اردستانی منطقه22

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 60,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
19 22 ساعت و 29 دقیقه قبل S57172
فروش واحد75متری2خوابه میدان ساحل منطقه22

فروش واحد75متری2خوابه میدان ساحل منطقه22

75 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,350,000,000تومان
35 22 ساعت و 29 دقیقه قبل S57170
فروش واحد105متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد105متری2خوابه دریاچه منطقه22

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,400,000,000تومان
28 22 ساعت و 29 دقیقه قبل S57169
فروش واحد103متری2خوابه شهرک امیددژبان منطقه22

فروش واحد103متری2خوابه شهرک امیددژبان منطقه22

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,761,000,000تومان
8 22 ساعت و 29 دقیقه قبل S57168
فروش واحد81متری2خوابه شهرک امیددژبان منطقه22

فروش واحد81متری2خوابه شهرک امیددژبان منطقه22

81 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,300,000,000تومان
17 22 ساعت و 29 دقیقه قبل S57167
فروش واحد113متری2خوابه ایران مال منطقه22

فروش واحد113متری2خوابه ایران مال منطقه22

113 مترمربع 2 خواب
1,580,000,000تومان
143 23 ساعت و 47 دقیقه قبل S47274