برای این موضوع 90 نوشته موجود است!
شهرک گلستان،73متر،2خوابه

شهرک گلستان،73متر،2خوابه

73 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
950,000,000تومان
4 ساعت و 45 دقیقه قبل S55581
ایران خودرو،140متر 3خوابه

ایران خودرو،140متر 3خوابه

140 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,300,000,000تومان
5 ساعت و 58 دقیقه قبل S55578
دریاچه چیتگر،120متر 2خوابه

دریاچه چیتگر،120متر 2خوابه

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
5 ساعت و 58 دقیقه قبل S55577
بلوار کوهک،144متر3خوابه

بلوار کوهک،144متر3خوابه

144 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,448,000,000تومان
5 ساعت و 58 دقیقه قبل S55575
اردستانی،83متر،2خوابه

اردستانی،83متر،2خوابه

83 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
945,000,000تومان
1 روز و 7 ساعت قبل S55511
دریاچه چیتگر،157متر،3خوابه

دریاچه چیتگر،157متر،3خوابه

157 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 185,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
1 روز و 8 ساعت قبل S55560
آزادشهر،76متر،2خوابه

آزادشهر،76متر،2خوابه

76 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,050,000,000تومان
3 روز و 3 ساعت قبل S55509
همت غرب 117متر،3خوابه

همت غرب 117متر،3خوابه

117 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,521,000,000تومان
3 روز و 6 ساعت قبل S55515
محدوده دریاچه 115متر،2خوابه

محدوده دریاچه 115متر،2خوابه

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,850,000,000تومان
3 روز و 8 ساعت قبل S55513
مروارید شهر160متر،3خوابه

مروارید شهر160متر،3خوابه

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,760,000,000تومان
3 روز و 9 ساعت قبل S55505
شهرک شهید باقری 78متر،2خوابه

شهرک شهید باقری 78متر،2خوابه

78 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,170,000,000تومان
3 روز و 9 ساعت قبل S55504
شهرک گلستان73متر،2خوابه

شهرک گلستان73متر،2خوابه

73 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,400,000,000تومان
3 روز و 11 ساعت قبل S55482