برای این موضوع 435 نوشته موجود است!
300 متری کلنگی جنوبی ، مناسب برای سکونت و ساخت و ساز

300 متری کلنگی جنوبی ، مناسب برای سکونت و ساخت و ساز

300 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
18,500,000,000تومان
3 2 ساعت و 37 دقیقه قبل S63630
فروش واحد 154 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 154 متری در چیتگر منطقه 22

154 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
10,626,000,000تومان
16 1 روز و 2 ساعت قبل S63590
آپارتمان 160 متری 3خواب مروارید شهر 19

آپارتمان 160 متری 3خواب مروارید شهر

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,325,000,000تومان
40 4 روز و 1 ساعت قبل S63446
81 متر 1 خواب برج فول امکانات

81 متر 1 خواب برج فول امکانات

81 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
2,830,000,000تومان
38 6 روز و 3 ساعت قبل S63381
آپارتمان 125 متری 2 خواب  همراه شهر 5

آپارتمان 125 متری 2 خواب همراه شهر

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,250,000,000تومان
113 1 هفته قبل S63321
آپارتمان 167 متری  3 خواب  همراه شهر

آپارتمان 167 متری 3 خواب همراه شهر

167 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,500,000,000تومان
277 1 هفته قبل S63318
آپارتمان 143 متر 3 خواب همراه شهر 24

آپارتمان 143 متر 3 خواب همراه شهر

143 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,200,000,000تومان
263 1 هفته قبل S63316
آپارتمان 125 متری 2خواب  همراه شهر 20

آپارتمان 125 متری 2خواب همراه شهر

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,733,000,000تومان
311 1 هفته قبل S63315
آپارتمان شخصی ساز 110 متر 2 خواب  دانشگاه شریف 13

آپارتمان شخصی ساز 110 متر 2 خواب دانشگاه شریف

110 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
3,500,000,000تومان
78 1 هفته و 1 روز قبل S63303
105 2 خواب برج فول

105 2 خواب برج فول

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,050,000,000تومان
57 1 هفته و 2 روز قبل S63296
122متر2خواب برج فول امکانات

122متر2خواب برج فول امکانات

122 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
3,050,000,000تومان
9 1 هفته و 3 روز قبل S63199
144متری آپارتمان برج امین فروشی 1

144متری آپارتمان برج امین فروشی

144 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
4,608,000,000تومان
109 1 هفته و 4 روز قبل S62115