برای این موضوع 457 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد92متری2خوابه شهرک چیتگر منطقه22

رهن واجاره واحد92متری2خوابه شهرک چیتگر منطقه22

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
33 8 دقیقه قبل S56823
فروش واحد155متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد155متری3خوابه دریاچه منطقه22

155 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,425,000,000تومان
0 14 دقیقه قبل S57185
فروش واحد164متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد164متری3خوابه دریاچه منطقه22

164 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,000,000,000تومان
1 14 دقیقه قبل S57178
رهن واجاره واحد98متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد98متری2خوابه دریاچه منطقه22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
4 4 ساعت و 37 دقیقه قبل S57171
فروش واحد161متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد161متری3خوابه دریاچه منطقه22

161 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,524,000,000تومان
13 6 ساعت و 51 دقیقه قبل S57175
واحد 120 متری دو خواب کوهک 4

واحد 120 متری دو خواب کوهک

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,460,000,000تومان
13 6 ساعت و 56 دقیقه قبل S57176
فروش واحد119متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد119متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

119 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,261,000,000تومان
8 7 ساعت و 22 دقیقه قبل S57173
رهن واجاره واحد127متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد127متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

127 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,905,000,000تومان
14 7 ساعت و 22 دقیقه قبل S57174
رهن واجاره واحد130متری3خوابه اردستانی منطقه22

رهن واجاره واحد130متری3خوابه اردستانی منطقه22

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 60,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
24 23 ساعت و 31 دقیقه قبل S57172
فروش واحد75متری2خوابه میدان ساحل منطقه22

فروش واحد75متری2خوابه میدان ساحل منطقه22

75 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,350,000,000تومان
35 23 ساعت و 31 دقیقه قبل S57170
فروش واحد105متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد105متری2خوابه دریاچه منطقه22

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,400,000,000تومان
28 23 ساعت و 31 دقیقه قبل S57169
فروش واحد85متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد85متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,700,000,000تومان
14 1 روز قبل S57165