برای این موضوع 134 نوشته موجود است!
فروش واحد110متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد110متری2خوابه دریاچه منطقه22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,190,000,000تومان
33 1 روز و 13 ساعت قبل S58552
فروش واحد100متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد100متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
14 2 روز و 21 ساعت قبل S58507
رهن واجاره واحد108متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد108متری2خوابه دریاچه منطقه22

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
اجاره : 2,100,000 تومان
10 2 روز و 21 ساعت قبل S58516
رهن واجاره واحد108متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد108متری2خوابه دریاچه منطقه22

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 340,000,000 تومان
10 2 روز و 21 ساعت قبل S58484
فروش واحد100متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد100متری2خوابه دریاچه منطقه22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,750,000,000تومان
19 2 روز و 21 ساعت قبل S58486
پروژه برج لبخند 2 دریاچه چیتگر 1

پروژه برج لبخند 2 دریاچه چیتگر

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
90 3 روز و 12 ساعت قبل S58051
فروش واحد 161متری 3خواب دریاچه

فروش واحد 161متری 3خواب دریاچه

161 مترمربع 5 خواب 2 سرویس
3,542,000,000تومان
104 6 روز و 18 ساعت قبل S58391
فروش واحد178متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد178متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

178 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,073,000,000تومان
50 1 هفته و 1 روز قبل S58390
فروش واحد149متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد149متری3خوابه دریاچه منطقه22

149 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,700,000,000تومان
58 1 هفته و 3 روز قبل S58346
پروژه دارایی بلوار گلها منطقه 22 6

پروژه دارایی بلوار گلها منطقه 22

149 مترمربع 3 خواب
1369 1 هفته و 6 روز قبل S57961
فروش واحد114متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد114متری2خوابه دریاچه منطقه22

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,648,000,000تومان
32 2 هفته قبل S58259
فروش واحد122متری2خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد122متری2خوابه اردستانی منطقه22

122 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,100,000,000تومان
50 2 هفته و 5 روز قبل S58151