برای این موضوع 480 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد98متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

رهن واجاره واحد98متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 350,000,000 تومان
8 16 ساعت و 33 دقیقه قبل S58568
رهن واجاره واحد112متری2خوابه دریاچه منطقه22 11

رهن واجاره واحد112متری2خوابه دریاچه منطقه22

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 270,000,000 تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
17 21 ساعت و 1 دقیقه قبل S58564
فروش واحد163متری3خوابه غرب دریاچه منطقه22

فروش واحد163متری3خوابه غرب دریاچه منطقه22

163 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,846,000,000تومان
20 1 روز و 15 ساعت قبل S58544
رهن واجاره واحد112متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد112متری2خوابه دریاچه منطقه22

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 350,000,000 تومان
7 1 روز و 15 ساعت قبل S58542
130 متر 3 خوابه دریاچه چیتگر 20

130 متر 3 خوابه دریاچه چیتگر

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
8 1 روز و 15 ساعت قبل S58543
فروش واحد115متری3خوابه شمال دریاچه منطقه22

فروش واحد115متری3خوابه شمال دریاچه منطقه22

115 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,600,000,000تومان
20 1 روز و 20 ساعت قبل S58535
فروش واحد141متری3خوابه هوانیروزمنطقه22

فروش واحد141متری3خوابه هوانیروزمنطقه22

141 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,640,000,000تومان
60 1 روز و 21 ساعت قبل S58468
پروژه برج لبخند 2 دریاچه چیتگر 1

پروژه برج لبخند 2 دریاچه چیتگر

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
91 3 روز و 13 ساعت قبل S58051
110 متر 2 خواب برج پامچال 9

110 متر 2 خواب برج پامچال

110 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
2,800,000,000تومان
275 3 روز و 15 ساعت قبل S55600
181 متر 3 خواب برج دریاچه 14

181 متر 3 خواب برج دریاچه

181 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,450,000,000تومان
115 5 روز و 17 ساعت قبل S58470
فروش واحد147متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد147متری3خوابه دریاچه منطقه22

147 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,218,500,000تومان
68 5 روز و 19 ساعت قبل S58469
فروش واحد148متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد148متری3خوابه دریاچه منطقه22

148 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,700,000,000تومان
76 5 روز و 21 ساعت قبل S57890