برای این موضوع 274 نوشته موجود است!
89 متر 2 خواب میدان ساحل 9

89 متر 2 خواب میدان ساحل

89 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,750,000,000تومان
331 1 ماه و 4 هفته قبل S58836
برج 85 متری دو خواب

برج 85 متری دو خواب

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,400,000,000تومان
84 2 ماه قبل S60527
75 متر 2 خواب سند تک برگ 7

75 متر 2 خواب سند تک برگ

75 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,225,000,000تومان
45 2 ماه قبل S60536
118 متر 2 خواب همراه اول 40

118 متر 2 خواب همراه اول

118 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,900,000,000تومان
467 2 ماه قبل S59841
برج 85 متری 2 خواب

برج 85 متری 2 خواب

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,230,000,000تومان
111 2 ماه قبل S60532
برج 157 متری 3 خواب 4

برج 157 متری 3 خواب

157 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,280,000,000تومان
147 2 ماه قبل S60524
برج 110 متری 2 خواب

برج 110 متری 2 خواب

110 مترمربع 2 خواب
3,050,000,000تومان
100 2 ماه قبل S60506
برج 123 متری 2 خواب

برج 123 متری 2 خواب

123 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,550,000,000تومان
75 2 ماه قبل S60505
برج 114 متر 2 خواب

برج 114 متر 2 خواب

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,600,000,000تومان
131 2 ماه قبل S60484
161 متر 3 خواب برج فول امکانات

161 متر 3 خواب برج فول امکانات

161 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,118,000,000تومان
42 2 ماه و 1 هفته قبل S60394
فروش آپارتمان 86 متری دریاچه 4

فروش آپارتمان 86 متری دریاچه

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,752,000,000تومان
89 2 ماه و 1 هفته قبل S60349
برج هانا 145 متر

برج هانا 145 متر

145 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
5,500,000,000تومان
129 2 ماه و 1 هفته قبل S60332