برای این موضوع 252 نوشته موجود است!
فروش واحد142متری3خوابه بلوار کوهک منطقه22

فروش واحد142متری3خوابه بلوار کوهک منطقه22

142 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,556,000,000تومان
15 ساعت و 52 دقیقه قبل S56049
فروش واحد109متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

فروش واحد109متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

109 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,520,000,000تومان
16 ساعت و 4 دقیقه قبل S56046
فروش واحد128متری3خوابه در کوهک منطقه22

فروش واحد128متری3خوابه در کوهک منطقه22

128 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,270,000,000تومان
16 ساعت و 17 دقیقه قبل S55604
فروش 102متری 2خوابه دریاچه منطقه22

فروش 102متری 2خوابه دریاچه منطقه22

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,142,000,000تومان
16 ساعت و 33 دقیقه قبل S54550
فروش واحد114متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد114متری2خوابه دریاچه منطقه22

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,760,000,000تومان
19 ساعت و 43 دقیقه قبل S55993
فروش واحد145متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد145متری3خوابه دریاچه منطقه22

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,900,000,000تومان
19 ساعت و 46 دقیقه قبل S55999
فروش واحد136متری 3خوابه صیاد1 منطقه22

فروش واحد136متری 3خوابه صیاد1 منطقه22

136 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
2,100,000,000تومان
19 ساعت و 47 دقیقه قبل S56001
فروش واحد132متری3خوابه کوهک منطقه22

فروش واحد132متری3خوابه کوهک منطقه22

132 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,980,000,000تومان
1 روز و 16 ساعت قبل S55980
فروش واحد130متری3خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

فروش واحد130متری3خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,600,000,000تومان
1 روز و 16 ساعت قبل S54297
فروش واحد 150متری3خواب دریاچه منطقه22 6

فروش واحد 150متری3خواب دریاچه منطقه22

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,200,000,000تومان
1 روز و 16 ساعت قبل S40981
فروش واحد187متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد187متری3خوابه دریاچه منطقه22

187 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
1 روز و 19 ساعت قبل S47641
فروش واحد 78متری 2خوابه شمال همت منطقه22 1

فروش واحد 78متری 2خوابه شمال همت منطقه22

78 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,560,000,000تومان
1 روز و 19 ساعت قبل S55317