برای این موضوع 384 نوشته موجود است!
فروش واحد12متری2خوابه میدان دریاچه منطقه22

فروش واحد12متری2خوابه میدان دریاچه منطقه22

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,736,000,000تومان
14 ساعت و 23 دقیقه قبل S56195
فروش ویلایی 500متری5خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش ویلایی 500متری5خوابه شهرک گلستان منطقه22

500 مترمربع 5 خواب 2 سرویس
15,500,000,000تومان
14 ساعت و 34 دقیقه قبل S56052
فروش واحد200متری3خوابه شمال دریاچه منطقه22

فروش واحد200متری3خوابه شمال دریاچه منطقه22

200 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,200,000,000تومان
15 ساعت و 34 دقیقه قبل S56057
رهن واجاره واحد110متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد110متری2خوابه دریاچه منطقه22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
15 ساعت و 40 دقیقه قبل S56050
فروش واحد109متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

فروش واحد109متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

109 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,520,000,000تومان
15 ساعت و 51 دقیقه قبل S56046
فروش واحد183متری4خوابه شهرک دانشگاه شریف منطقه22

فروش واحد183متری4خوابه شهرک دانشگاه شریف منطقه22

183 مترمربع 4 خواب 2 سرویس
3,111,000,000تومان
15 ساعت و 54 دقیقه قبل S53715
فروش واحد128متری3خوابه در کوهک منطقه22

فروش واحد128متری3خوابه در کوهک منطقه22

128 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,270,000,000تومان
16 ساعت و 3 دقیقه قبل S55604
فروش 102متری 2خوابه دریاچه منطقه22

فروش 102متری 2خوابه دریاچه منطقه22

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,142,000,000تومان
16 ساعت و 19 دقیقه قبل S54550
فروش واحد123متری3خوابه کوهک منطقه22

فروش واحد123متری3خوابه کوهک منطقه22

123 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,968,000,000تومان
19 ساعت و 13 دقیقه قبل S56013
فروش واحد114متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد114متری2خوابه دریاچه منطقه22

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,760,000,000تومان
19 ساعت و 30 دقیقه قبل S55993
فروش واحد145متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد145متری3خوابه دریاچه منطقه22

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,900,000,000تومان
19 ساعت و 32 دقیقه قبل S55999
فروش واحد136متری 3خوابه صیاد1 منطقه22

فروش واحد136متری 3خوابه صیاد1 منطقه22

136 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
2,100,000,000تومان
19 ساعت و 34 دقیقه قبل S56001