برای این موضوع 97 نوشته موجود است!
رهن و اجاره واحد 180 متری در چیتگر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 180 متری در چیتگر منطقه 22

180 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 750,000,000 تومان
11 2 روز و 5 ساعت قبل S66101
فروش واحد 86 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 86 متری در چیتگر منطقه 22

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,010,000,000تومان
15 2 روز و 5 ساعت قبل S66100
فروش واحد 86 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 86 متری در چیتگر منطقه 22

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,410,000,000تومان
12 2 روز و 11 ساعت قبل S66081
فروش واحد 112 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 112 متری در چیتگر منطقه 22

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,800,000,000تومان
21 3 روز و 4 ساعت قبل S66071
فروش واحد 105 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 105 متری در چیتگر منطقه 22

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,250,000,000تومان
8 3 روز و 4 ساعت قبل S66069
فروش واحد 106 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 106 متری در چیتگر منطقه 22

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,200,000,000تومان
11 3 روز و 5 ساعت قبل S66066
فروش واحد 110 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 110 متری در چیتگر منطقه 22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,280,000,000تومان
12 4 روز و 4 ساعت قبل S65979
رهن و اجاره واحد 120 متری در چیتگر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 120 متری در چیتگر منطقه 22

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
15 4 روز و 10 ساعت قبل S65945
فروش واحد 90 متری در کوهک منطقه 22

فروش واحد 90 متری در کوهک منطقه 22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,150,000,000تومان
10 4 روز و 12 ساعت قبل S65919
فروش واحد 85 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 85 متری در چیتگر منطقه 22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,100,000,000تومان
12 5 روز و 5 ساعت قبل S65895
رهن و اجاره واحد 100 متری در کوهک منطقه 22

رهن و اجاره واحد 100 متری در کوهک منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
19 5 روز و 11 ساعت قبل S65871
فروش واحد 100 متری در گرمدره منطقه 22

فروش واحد 100 متری در گرمدره منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,600,000,000تومان
39 1 هفته و 2 روز قبل S65621