برای این موضوع 17 نوشته موجود است!
سروستان 4

سروستان 4

190 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 500,000,000 تومان
133 11 ماه و 4 هفته قبل S53612
پروژه باران منطقه 22 12

پروژه باران منطقه 22

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
14,000,000تومان
3368 1 سال قبل S27372
سهام پروژه تجاری اداری آرتمیس منطقه 22 11

سهام پروژه تجاری اداری آرتمیس منطقه 22

60 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
17,000,000تومان
6658 1 سال و 4 ماه قبل S270
امتیاز تعاونی امام حسن مجتبی ارتش پروژه دریاچه 9

امتیاز تعاونی امام حسن مجتبی ارتش پروژه دریاچه

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
9,000,000تومان
2625 1 سال و 4 ماه قبل S360
پروژه مهستان شبکه قرآن و صدا سیما کوهک 2

پروژه مهستان شبکه قرآن و صدا سیما کوهک

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
10,000,000تومان
1709 1 سال و 4 ماه قبل S330