چه میزان خانواده های ایرانی مستاجر هستند؟

چه میزان خانواده های ایرانی مستاجر هستند؟

آیا میدانستید حدود سه چهارم خانواده های ایرانی صاحب مسکن هستند؟

خانواده های ایرانی

همانطور که میدانید 64.4 درصد خانوارهای ایرانی مسکن ملکی دارند و نرخ خانوارهایی که در مسکن استیجاری سکونت دارند حدودا 25.6 درصد میباشد.

بر اساس این گزارش 9.2 درصد مردم ایران در خانه های رایگان و کمتر از یک درصد در خانه هایی در برابر خدمت سکونت دارند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بررسی ها نشان می دهد بازار مسکن بیش از دو سال است در رکودی سخت و سنگین به سر می برد.رکود سنگین بازار مسکن بازار اجاره را در شهرهای ایران رونق داده است. هر چند میزان افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر کمتر از تورم بوده و برخی از دست اندرکاران بازار معتقدند قیمت مسکن به کف رسیده است اما میزان افزایش قیمت در بازار اجاره بها، در بسیاری از فصل ها بیش از نرخ تورم بوده است .

کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن سبب شده است تقاضا در بازار اجاره افزایشی قابل توجه را تجربه کند . درصد مستاجران ایرانی در یک دهه گذشته افزایشی 2 درصدی را تجربه کرده است . بررسی وضعیت بازار اجاره نشان می دهد داغ ترین بازار اجاره به سال های 1390 و 1391 اختصاص داشته است . در این سال ها سهم خانوارهای مستاجر به ترتیب به 28.5 و 27 درصد افزایش یافته است . قدرت خرید خانوارهای ایرانی در این سال ها به شدت کاهش یافت و در نتیجه سهم مستاجران از بازار مسکن به شدت افزایش یافت . دولت در سال های اخیر با اجرای طرح هایی مانند افزایش سقف وام مسکن، معرفی طرح مسکن قسطی و همچنین اجرای طرح هایی مانند مسکن اجتماعی در صدد برآمده است نسبت به بهبود وضعیت مسکن در کشور اقدام کند . مسکن سهم بسیار بالایی را هزینه های یک خانوار را به خود اختصاص می دهد . تورم مداوم در سال های اخیر سبب شده است اجاره نشینی هزینه سنگینی را به خانوارهای ایرانی تحمیل کند . بیش از 40 درصد هزینه های خانوارهای ایرانی به تامین هزینه های مسکن اختصاص دارد.

آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد در یک دهه گذشته بیشترین تعداد مستاجران در سال 1390 و کمترین تعداد مستاجران در سال 1384 در بازار حضور داشته اند . تعداد کسانی که در واحدهای مسکونی رایگان زندگی می کنند، هر چند در سال 1384 در حدود 7 درصد گزارش شده است اما تعداد این خانوارها در سال های پس از 1390 به بیش از 9 درصد افزایش یافته است.

املاک تهران

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز