3 برابر شدن ارزش زمین های تهران

3 برابر شدن ارزش زمین های تهران

ارزش زمین های شهر تهران طی 5 سال گذشته بیش از 3 برابر شده است.

براساس آماری که رسمی است ، قیمت زمین در تهران از سال 90 تاکنون بیش از 3.7 برابر به ازای هر متر مربع شده است.جالب آن جاست که در صورتی که متوسط قیمت مسکونی منطقه یک در میان مناطق 22 گانه بیش از سایر مناطق است اما متوسط قیمت زمین در منطقه 3 از دیگر مناطق شهر بیشتر است. با توجه به گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت هر مترمربع زمین در منطقه سه تهران در بهار سال 90 دو میلیون 452 هزار تومان گزارش شده که این رقم در بهار سال 91 به سه میلیون و 701 هزار تومان و در بهار سال 92 به 9 میلیون و 468 هزار تومان رسیده است، همچنین این رقم در بهار 93 و 94 نیز به ترتیب هشت میلیون و 787 هزار تومان و هشت میلیون و 904 هزار تومان گزارش شده است و آخرین قیمت زمین در این منطقه که مربوط به بهار 95 است معادل 9 میلیون و 212 هزار تومان است که این ارقام موجود در آمارها نشان می‌دهد بیشترین تغییر قیمت مربوط به فاصله زمانی بهار 91 تا بهار 92 است.

قیمت زمین ,متوسط قیمت زمین, گران شدن زمین

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز