کدام هزینه‌های تعمیرات ساختمان سهم مالک و مستاجر است؟

کدام هزینه‌های تعمیرات ساختمان سهم مالک و مستاجر است؟

کدام هزینه‌های تعمیرات ساختمان سهم مالک و مستاجر است؟


 

 کدام هزینه‌های تعمیرات ساختمان سهم مالک و مستاجر است؟

املاک صدف :  به بهانه فصل جابه‌جایی مستاجرها سراغ این موضوع رفتیم که در مواقع تعمیرات ساختمون کدوم هزینه‌ها به عهده مستاجر و کدوم به عهده صاحبخونه است

کدام هزینه‌های تعمیرات ساختمان سهم مالک و مستاجر است؟

 

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (3 رای)