هزینه اجاره سالانه عرصه مسکن مهر

هزینه اجاره سالانه عرصه مسکن مهر

مدیر اجرایی عرصه مسکن مهر، رقم ۲۰۰ هزار تومان را برای اجاره سالانه زمین های 99 ساله مسکن مهر اعلام کرد.

مدیر عامل شرکت عمران پردیس در مورد نرخ اجاره‌بهای عرصه مسکن مهرگفت: نرخ اجاره بها عرصه مسکن مهر به مقدار عرصه‌ای بستگی دارد که به بلوک‌های مسکن مهر اختصاص یافته است و میزان اجاره بها بر اساس ارزش منطقه ای محاسبه و دریافت می شود که این رقم بر اساس قانون هر ساله، 5درصد افزایش می یابد و در صورت پرداخت نکردن اجاره عرصه مسکن مهر ، میزان اجاره افزایش می یابد.
بر این اساس مهدی هدایت در سال 92 میزان اجاره سالانه و اجاره ماهانه زمین های 99 ساله مسکن مهر را به ترتیب 60 تا 100 هزار تومان و 5000 تا 8300 تومان اعلام کرد در نتیجه میزان اجاره سالانه عرصه مسکن مهر در سال های گذشته به این ترتیب می باشد

در سال 93 : 63 هزار تومان 
در سال 94 : ۶۶ هزار و ۱۰۰ تومان
در سال 95 : ۶۹ هزار و ۳۰۰ تومان
در سال 96 : ۷۳ هزار تومان
در سال 97 : ۷۶ هزار و ۵۰۰ تومان می باشد.

حال طبق گفته های مهدی هدایت در سال 92 و با توجه به رقم اعلام شده در این سال و بر اساس افزایش سالانه 5 درصدی ،به طور میانگین میزان اجاره زمین های 99 ساله مسکن مهردر سال 98، 81 تا 133 هزار تومان می باشد.
به عبارت دیگر حداکثر نرخ اجاره عرصه واحدهای مسکن مهر نیز برای ۶ سال اخیر ۱۰۵ تا ۱۳۳ هزار تومان است. این در حالی است که رقم اعلامی از سوی مدیر اجرایی عرصه مسکن مهر حدود ۷۰ هزار تومان بیشتر است.
 

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز