نخستین برآورد از مسکن 98(بخش دوم)

نخستین برآورد از مسکن 98(بخش دوم)

در اصل روند آمارهای رسمی ارائه شده در مورد اوضاع بازار مسکن که بیانگر کم شدن شیب تورم ماهانه مسکن در ماه های گذشته و انتظار برای ادامه این مسیر در ماه های آینده است، در پیش بینی شرکت کنندگان در نظر سنجی بهمن ماه به صورت واضح مشخص نیست. کارشناسان این مسئله را به علت 6 دلیل احتمالی می دانند.

کارشناسان عقیده دارند بر مبنای آمارهای رسمی این گونه پیش بینی می شود که بازار معامله های ملک در ماه های آینده به یک ثبات قیمتی برسد و بالا و پایین شده های محسوسی را تجربه نکند. اولین علت می تواند در اثر تردید و ابهام در اوضاع و شرایط آینده و فاکتورهای بیرونی موثر بر بازار معامله های مسکن مانند فاکتورهای سیاسی و اقتصادی در سال 98 باشد که باعث به وجود آمدن فضای غبار آلود توام با نگرانی در بین طیف های مختلف فعال در بازار معامله های مسکن از نظر چشم انداز قیمتی مسکن در سال 98 شده است.

املاک تهران

عامل دومی که می توان از آن به عنوان علت احتمالی اثرگذار در به وجود آمدن این فضای غبارآلود یاد کرد، منعکس نمودن تغییر و تحولات بازار مسکن و تغییر و تحولات آماری این بازار با «تاخیر زمانی» به بعضی از طیف های فعال در این بازار باشد. در حالی که آمار وارقام رسمی یک مسیر تقریبا متفاوت از آن چیزی که در پیش بینی های بعضی از گروه های فعال در بازار مسکن در مورد سرنوشت قیمتی معامله های ملک در سال 98 اعلام شده است را نشان می دهد، اما تاخیر در منعکس نمودن متغییرها و تحولات آماری در بازار مسکن موجب شده است که تاثیر آمارها همچنان در ذهن بازیگران مسکن به وجود نیاید و این موضوع می تواند یکی از علت های بالا رفتن سهم انتظار برای بالا رفتن قیمت مسکن در نظر سنجی های گذشته باشد.

در اصل، تاثیر تغییر و تحولات به وجود آمده در بازار که در شکل آمارهای رسمی در مورد کم شدن شیب رشد ماهانه قیمت مسکن قابل مشاهده است، همیشه با مقداری تاخیر در بازار انعکاس می یابد. به همین دلیل فاصله داشتن بعضی از پیش بینی ها از واقعیتی که وجود دارد، بر طبق مسیر آماری، به علت این تاخیر زمانی، آن چنان هم غیر عادی نیست.

کارشناسان سومین علت محتمل بر «انتظارات تورمی» در سال آینده را در افزایش سهم پیش بینی کنندگان «افزایش قیمت مسکن» در سال آینده اثربخش می دانند.

اثر بالا رفتن قیمت زمین در فصل پاییز بر مبنای محاسبات سازنده ها برای فروش واحدهای مسکونی در سال 98 نگاه واقع بینانه بعضی از شرکت کنندگان در این نظر سنجی از جهت انتظار برای کم شدن قیمت واقعی مسکن متاثر از به وجود آمدن رکود در بازار مسکن شبیه به دوره های قبلی رکود و تخلیه حباب قیمتی بازار ملک و تاثر روانی پایین آمدن قیمت ارز در آذرماه و بازگشت قیمت دلار به حد 9 هزار تومان در جهت کم شدن نرخ آن، از دیگر علت های مطرح شده در این مورد است.

املاک تهران

تیمور رحمانی که یکی از اقتصاددانان است در این مورد اینگونه می گوید: مهم ترین عاملی که طی دو ماه گذشته منجر به بالا رفتن سهم انتظارات مربوط به افزایش قیمت مسکن در سال بعد به زعم کاهش شیب رشد قیمت ها در ماه های گذشته شده است، افزایش انتظارات تورمی برای سال جدید است. او این گونه ادامه داد: به احتمال قریب به یقین افزایش سهم انتظار برای نوسان مثبت قیمت واحدهای مسکونی در سال 98 به رغم رکود حاکم بر این بازار ناشی از یک تحلیل از بابت انتظار برای تحمل تورم عمومی سنگین تر در سال بعد است. به این معنا که هر چند ممکن است بازار مسکن حالت رکودی به خود گرفته باشد، اما تحت تاثیر تورم عمومی این تصور در بازار ملک وجود دارد که قیمت اسمی مسکن رشد خواهد داشت.

رحمانی بر روی این موضوع تاکید داشت که: به فرض ثبات شرایط فعلی در سایر فاکتورهای بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن و با توجه به انتظارات تورمی موجود برای سال آینده، انتظار برای افزایش قیمت مسکن وجود دارد. هر چند این تغییرات قیمتی جهش گونه و شدید نخواهد بود.

او به این موضوع اشاره کرد که: با این حال، در صورت ثبات شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور انتظار ثبات برای قیمت مسکن قوی تر از سایر انتظارات است. هر چند در شرایط فعلی و به دلیل وجود انظارات تورمی قیمت مسکن در سال بعد می تواند اندکی عقب تر از سطح تورم عمومی افزایش یابد.

منبع: دنیای اقتصاد

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز