مصوبه جدید مجلس درباره کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح

مصوبه جدید مجلس درباره کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح

مصوبه جدید مجلس درباره کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح نمایندگان مجلس ‌نیروهای مسلح را مکلف به کسر کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی از حقوق ماهانه آنها و واریز به خزانه‌داری کردند.

به گزارش املاک صدف ، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه 8 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (د) تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی(سازمان امور اراضی) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ پانصد هزار(500.000) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی أخـــذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.

همچنین نمایندگان در ادامه با جزء الحاقی بند (هـ) تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور موافقت کردند.

براساس جزء الحاقی بند (هـ) تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- صندوق تأمین خسارتهای بدنی مجاز است منابع مازاد خود را با تشخیص بیمه مرکزی مطابق با مفاد آخرین آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری نماید.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (و) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (و) تبصره (10) ماده واحده لایحه آمده است: در اجرای ماده(110) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌ کشور موضوع ردیف درآمدی 160184 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند.

 

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (1 رای)