قیمت روز فروش انواع آهن آلات ساختمانی «11 مرداد 99»

قیمت روز فروش انواع آهن آلات ساختمانی «11 مرداد 99»

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد ،پروفیل و ورق سیاه ) 


قیمت روز فروش انواع آهن آلات ساختمانی به شرح زیر است : 

 

قیمت تیر آهن 
نام کالا قیمت (تومان)
  هر شاخه تیرآهن 122,200,000
  هر شاخه تیرآهن 142,260,000
  هر شاخه تیرآهن 162,400,000
  هر شاخه تیرآهن 183,020,000
  هر شاخه تیرآهن 204,150,000
  هر شاخه تیرآهن 224,900,000
  هر شاخه تیرآهن 244,600,000
  هر شاخه تیرآهن 277,100,000
  هر شاخه تیرآهن 309,800,000

 

قیمت میلگرد
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو میلگرد 6.510,400
  هر کیلو میلگرد 810,600
  هر کیلو میلگرد 1010,200
  هر کیلو میلگرد 1210,200
  هر کیلو میلگرد 1410,600
  هر کیلو میلگرد 1610,600
  هر کیلو میلگرد 1810,600
  هر کیلو میلگرد 2010,600
  هر کیلو میلگرد 2210,600
  هر کیلو میلگرد 2510,600
  هر کیلو میلگرد 2810,600
  هر کیلو میلگرد 3210,700

 

قیمت پروفیل 
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 50918,400
  هر کیلو قوطی 20x1018,550
  هر کیلو قوطی 25x1018,550
  هر کیلو قوطی 30x1018,550
  هر کیلو قوطی 20x2018,450
  هر کیلو قوطی 25x2518,450
  هر کیلو قوطی 30x2018,450
  هر کیلو قوطی 30x5018,400
  هر کیلو قوطی 30x6018,400
  هر کیلو قوطی 40x4018,400
  هر کیلو قوطی 60x4018,400
  هر کیلو قوطی 40x10018,400
  هر کیلو قوطی 70x7018,400
  هر کیلو قوطی 80x4018,400
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز