قیمت روز فروش آهن آلات «9 خرداد»

قیمت روز فروش آهن آلات «9 خرداد»

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد  ،پروفیل و ورق سیاه ) 


  قیمت انواع آهن آلات  ساختمانی به شرح زیر است : 

 
قیمت تیر آهن 
نام کالا قیمت (تومان)
  هر شاخه تیرآهن 121,130,000
  هر شاخه تیرآهن 141,350,000
  هر شاخه تیرآهن 161,500,000
  هر شاخه تیرآهن 181,700,000
  هر شاخه تیرآهن 202,230,000
  هر شاخه تیرآهن 222,210,000
  هر شاخه تیرآهن 242,460,000
  هر شاخه تیرآهن 273,160,000
  هر شاخه تیرآهن 304,100,000

 
قیمت میلگرد
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو میلگرد 6.56,800
  هر کیلو میلگرد 86,800
  هر کیلو میلگرد 106,600
  هر کیلو میلگرد 126,600
  هر کیلو میلگرد 146,650
  هر کیلو میلگرد 166,650
  هر کیلو میلگرد 186,650
  هر کیلو میلگرد 206,650
  هر کیلو میلگرد 226,650
  هر کیلو میلگرد 256,650
  هر کیلو میلگرد 286,650
  هر کیلو میلگرد 326,800

 
قیمت پروفیل 
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 5099,700
  هر کیلو قوطی 20x109,800
  هر کیلو قوطی 25x109,800
  هر کیلو قوطی 30x109,800
  هر کیلو قوطی 20x209,750
  هر کیلو قوطی 25x259,750
  هر کیلو قوطی 30x209,750
  هر کیلو قوطی 30x509,700
  هر کیلو قوطی 30x609,700
  هر کیلو قوطی 40x409,700
  هر کیلو قوطی 60x409,700
  هر کیلو قوطی 40x1009,700
  هر کیلو قوطی 70x709,700
  هر کیلو قوطی 80x409,700

 
قیمت ورق سیاه
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو ورق سیاه 210,100
  هر کیلو ورق سیاه 39,000
  هر کیلو ورق سیاه 49,000
  هر کیلو ورق سیاه 59,200
  هر کیلو ورق سیاه 69,200
  هر کیلو ورق سیاه 810,400
  هر کیلو ورق سیاه 109,300
  هر کیلو ورق سیاه 129,300
  هر کیلو ورق سیاه 159,500
  هر کیلو ورق سیاه 2011,400
  هر کیلو ورق سیاه 2511,400
  هر کیلو ورق سیاه 3011,400
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز